Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever vil fortløpende bli skrevet ut og sendt i posten fra ca. 22. juni 2023.

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever: Vg2 YF, Vg3 YF, Vg3 SSP, Idrett, KDA, Påbygg, elever på voksenopplæring Vg2 og Vg3 YF og voksenopplæring generell studiekompetanse, vil fortløpende bli skrevet ut og sendt i posten fra ca. 22. juni 2023.

Elever som mottar vitnemål, får normalt en elektronisk kopi av vitnemålet på Samordna opptak (SO) sine søkesider innen 1. juli. Sjekk om det ligger der. Hvis ikke må søker selv laste det opp til SO. Kompetansebevis blir IKKE automatisk lastet opp hos Samordet opptak (SO).

Voksne til generell studiekompetanse får kompetansebevis og må selv laste opp til SO.

Har du kompetansebevis eller et vitnemål av eldre dato, må du laste opp et bilde eller PDF av kompetansebeviset/vitnemålet ditt i søknaden på Samordna opptak.

Elever på Vg1 og Vg2 SSP, Idrett, KDA og Vg1 Yrkesfag vil ikke få tilsendt dokumentasjon før ved avsluttet utdanningsløp.

Alle privatister og tidligere elever som ønsker å bestille nytt vitnemål/ kompetansebevis må bestille via skolens hjemmeside.

FRIST for å bestille dokumentasjon er mandag 26. juni 2023, for å motta denne innen 1. juli 2023. Privatister som har eksamensresultater fra andre fylker enn Viken må fremvise kompetansebevis fra privatistskolen som gyldig dokumentasjon.

Dokumentasjon som bestilles etter 1. juli 2023 kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før 1. august 2023.