Rådgivertjenesten.

Rådgiverne kan hjelpe deg med støtte i skolehverdagen og tilrettelegging av undervisning og skoledagen din generelt. De bistår også ved ønske om alternative opplæringsløp der dette er nødvendig. 

De har kontorene sine i 2. etg. i A-bygget.

Rådgivere på Ås videregående skole

Kristin Elstad Røssnes - Rådgiver for Tilrettelagt opplæring og Helse- og oppvekstfag - Tlf. 45657315.

Silje Løtveit-Pedersen - Studiespesialisering, Idrettsfag og Vg3 påbygging - Tlf. 99552706.

Mette Ingebrigtsen Mebostad - FBIE, KDA og Elektro og datateknologi - Tlf. 45657293.

Eva Sahlin - Teknologi- og industrifag og Pre-IB/International Baccalaureate - Tlf. 45654726.

Sosialpedagogiske oppgaver er blant annet å kartlegge fagvansker, samarbeide med spesialhelsetjenesten og andre utenfor skolen, for eksempel foresatte, PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Rådgiver følger også opp elever som har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen. Elever kan snakke med rådgiver om utfordringer knyttet til opplæringen og sosiale og emosjonelle forhold. Dette kan for eksempel være fagvansker, venner, familie, ensomhet, klassemiljø og sorg. 

Her er noen lenker til nyttige sider

Vilbli.no er nettstedet for deg som søker videregående opplæring i Norge.

Utdanning.no - utdannings- og yrkesbeskrivelser, karakterkalkulator, jobbkompass

Velgriktig.no - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Opplæring i bedrift - Viken fylkeskommune

Her finner du læreplaner - Utdanningsdirektoratet

Samordna opptak - søke høyere utdanning

ANSA (Association of Norwegian Students abroad) - studiemuligheter i utlandet

Senter for internasjonalisering av høyere undervisning

Nokut.no - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Til toppen