Skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning vedrørende helseplager og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Vi holder til i 2. etasje i A-bygget.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever på skolen. Vi ønsker å forebygge og avdekke helseplager som kan gå ut over skolesituasjonen.

Helsetjenesten består av fire helsesøstre. Vi har taushetsplikt og du får ikke fravær. Vi kan gi individuell veiledning, råd og informasjon.

Kom og spør når du trenger

  • Råd og veiledning for kroppslige plager, psykiske eller sosiale vansker (for eks. vanskelig livssituasjon, skoleproblemer, bekymring for venner, samarbeidsproblemer med lærer, mistrivsel/mobbing på skolen, spiseproblemer, søvnvansker, alkohol/rusproblem eller rusavvenning.
  • Prevensjonsveiledning, graviditetstest, råd og støtte ved graviditet/abort, informasjon om kjønnssykdommer og testing av klamydia. Resept på p-piller og langtidsvirkende prevensjonsmidler som P-stav og spiral, nødprevensjon og gratis kondomer. Helsesøster kan skrive resept på prevensjon for jenter fra16 år.
  • Henvisning til spesialist i barne- og ungdomspsykiatrien, eller annen spesialist.
  • Ulike vaksiner eller injeksjoner. Vi anbefaler at alle i aldersgruppen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Vi samarbeider med Helsestasjon for ungdom i Ås vedrørende legetimer.

Skolehelsetjenesten har et tett og godt samarbeid med rådgivere, PPT og miljøarbeidertjenesten. Vi kan delta på samarbeidsmøter med skolen der eleven gir samtykke til det og der det er ønskelig. 

Helsesykepleier Heike Tutturen - mobilnr. 95939648

Helsesykepleier Hilde Tønnesen - mobilnr. 95939672

Helsesykepleier Pia L. E. Onsaker - mobilnr. 90414643

Helsesykepleier Gry P. V. De Mik - mobilnr. 45741374

Vi har også et hvilerom som kan benyttes etter avtale med skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Se også  

Til toppen