Skolens historie

Ås videregående startet som Follo yrkesskole i 1948. Det fantes noe spredt annen utdanning i Follo i 50-og 60-årene, men Follo yrkesskole var en dominerende skole for praktisk utdanning på samme måte som Ski gymnas var det for allmennfaglig utdanning.

Yrkesskole ble avløst av et ønske om å bygge en kombinert skole på Follo Yrkesskoles tomt. Skolen sto ferdig i 1978 og tok opp i seg tradisjonen fra verkstedskolen, fagskolen for husstell, handelsskolen og gymnaset.

I 1980-årene ble det etablert nye, permanente skoler både i Vestby og Nesodden. Likevel fortsatte Ås videregående skole å vokse.

Plassen ble for liten utover på 2000-tallet og i 2010 ble et nytt og moderne skolebygg åpnet. Det nye bygget inneholder både et nytt auditorium som rommer 200 personer og et flott og moderne skolebibliotek.

I dag har skolen ni utdanningsprogrammer, ca. 1400 elever, omtrent 250 ansatte, og et budsjett på omtrent 200 millioner kroner.

Til toppen