Internasjonalisering

Språkreiser

Vi har tradisjonelt tilbudt språkreiser/elevutvekslinger til Spania og hadde planer om en utveksling med en tysk skole. På grunn av Covid-19 er disse turene satt på vent.

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/21.

ETA fra Fulbright Foundation

Hvert år har skolen en English Teaching Assistant fra den amerikanske Fulbright Foundation. Hun/han jobber tett med lærere i noen utvalgte klasser og bidrar med kunnskaper om både amerikansk kultur og språk.

Utvekslingselever

Hvert år mottar vi utvekslingselever fra forskjellige deler av verden. Disse elevene får et nybegynnerkurs i norsk det første semesteret og følger ellers ordinære klasser i alle fag.

Model UN og European Youth Parliament

Begge er rollespill hvor elever fra Vg1 SSP og IB deltar på samlinger i hjem- og utland sammen med elever fra andre (stort sett) europeiske skoler. Man må sette seg inn i beslutningsprosessene i de to forsamlingene og delta aktivt i arbeidet for å få igjennom resolusjoner

 

Til toppen