Samarbeid skole - hjem

Ås videregående skole ønsker å ha et godt samarbeid med elevens foresatte.

Som foresatt kan man ta kontakt med elevens kontaktlærer eller avdelingsleder ved behov. Vi kontakter også de foresatte dersom det er nødvendig i forhold til skolegangen.

I Vg1 (alle klasser) og Vg2 yrkesfag, starter vi skoleåret med en oppstartsamtale med kontaktlærer, foresatte og elev.

Tidlig på høsten er det et informasjonsmøte for Vg1 og Vg2 om regler og rutiner i videregående skole.

I januar innkalles det til foreldremøte for Vg1 og Vg2 der det gis anledning til å snakke med faglærer i tillegg til kontaktlærer.

Grunnet nåværende virussituasjon, kan det hende at dette vil forløpe noe annerledes.

For elever over 18 år må vi ha elevens underskrift for å kontakte foresatte.