Elektro og datateknologi

 

Skoleåret 2022-23 starter vi opp tilbud med realfagsfordypning for elever som søker og kommer inn på Vg1 Elektro og datateknologi.

Elevene vil få mulighet til å søke om å få bruke 5 timer fra faget yrkesfaglig fordypning til å fordype seg i realfag. De vil da få 5 timer T-matematikk og 5 timer naturfag istedenfor 3 timer P-Y matematikk og 2 timer naturfag.

Vi planlegger for et løp videre på Vg2 og Vg3 der elevene fortsetter med fordypning i realfag. De vil da kunne søke videre studier med studiekompetanse til de fleste studier.

NB! Det vil være en vurdering av elever som ønsker dette tilbudet. For å kunne gjennomføre realfagsfordypningen bør man like og mestre realfag godt. Man bør helst ha karakter 5, og minst en sterk 4, i matte og naturfag fra ungdomsskolen.

Elektro og datateknologi

Ønsker du å jobbe i et praktisk yrke som forenkler menneskers bruk av elektrisitet i hverdagen? Er du interessert i ny teknologi og liker tekniske utfordringer?

 

Ås videregående skole
Til toppen