Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vil du blir frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent eller jobbe som utstillings- eller profileringsdesigner? Da er dette utdanningsprogrammet for deg.

Et yrkesfaglig utdanningsprogram for deg som liker å være nøyaktig og utholdende, sosial og omgjengelig – og i tillegg er kreativ, har estetisk sans og er interessert i visuelle uttrykksformer!

På Vg1 har du to faste programfag i tillegg til fellesfagene engelsk, matte, naturfag og kroppsøving. Gjennom temabasert undervisning kan du i stor grad selv velge om du vil undersøke de ulike retningene innen yrkesløpet, eller om du vil fordype deg i ett av dem. Programfagene på Vg1 er:

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

Faget lærer deg å bruke ulike kommunikasjons-former, analysere oppdrag/bestillinger, visualisere ideer, utvikle og presentere produkter og tjenester, beregne pris og forstå lønnsomhet, vise selvstendighet, samarbeidsevner, og om gode arbeidsrutiner. Faget gir kunnskap om krav, plikter og rettigheter, HMS og bærekraft.

Produktutvikling og produksjon

Faget handler om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid, prosess og læring, og etablering av kunnskap om materialer og produkter. Faget gir kunnskap om virkemidler, redskaper/verktøy og vedlikehold, orden, teknikker, farger, HMS, og visuelle og digitale verktøy for utvikling, dokumentasjon og presentasjon.

Følg FBIE, Ås vgs på Facebook.

Les mer om FBIE på vilbli.no.

 

Ås videregående skole