International Baccalaureate (IB)

 

International Baccalaureate (IB)

IB World School
Ås vgs er en IB World School og vi har tilbudt International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) siden 1997.
IBDP er et toårig utdanningsløp som finnes i over 140 land, og vi er en av 25 skoler som tilbyr IB i Norge. IB følger internasjonale læreplaner, og er et alternativ til vanlig Vg2 og Vg3 studiespesialisering.
Vi tar inn cirka 30 nye elever hvert år og undervisningen foregår på engelsk.
Målet til IB er å fremme internasjonal forståelse og gjøre IB-elevene til gode samfunnsborgere.
Et IB-vitnemål (diploma) er veldig attraktivt og kvalifiserer til opptak ved universitet både i Norge og i utlandet.

Read more about the programme at Ibo.org.

Til foresatte i pre-IB, 2IB og 3IB.

Vedlagt følger informasjon om endringer i utregningssystemet av IB-poeng til det norske karaktersystemet.

Samordnet opptak har laget en ny omregningstabell som er noe strengere enn den vi har i dag. Den nye utregningstabellen vil bli brukt for å behandle alle søknader om opptak fra og med utdanningsåret 2025-2026.

Det har vært uenigheter om dette, og saken har blitt tatt opp på politisk nivå.

IB – poengberegning - Samordna opptak

NIBS letter to parentes. (PDF, 152 kB)

NIBA brev til foresatte. (PDF, 101 kB)