Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Realfag Vg3

Under programområdet Realfag hører fagene Biologi, Fysikk, Kjemi, Matematikk, Teknologi og forskningslære X og Informasjonsteknologi.

På dette programområdet har elevene 30 timer pr uke på Vg3. De 30 timene i uken er fordelt på 15 timer "fellesfag", 10 timer "felles programfag" og 5 timer "valgfrie programfag". Når det gjelder valgfrie programfag har elevene mulighet til å velge fag fra et av de andre programområdene.

Biologi

Biologi 2 tilbys både på Vg2 og Vg3, og kan tas uavhengig av Biologi 1. Faget undervises over 5 timer i uken.

Biologi 1: Se Realfag Vg2

Hovedområder Biologi 2

 • Energiomsetning
 • Genetikk
 • Bioteknologi
 • Økologi
 • Evolusjon
 • Naturvitenskapelige metoder
 • En 2 eller 3 dagers tur til sjøen eller fjellet for å drive feltarbeid. 

Fysikk

Fysikk 2 (Vg3) bygger på Fysikk 1 (Vg2). Faget undervises over 5 timer i uken.

Hovedområde Fysikk 2

Felt (elektriske og magnetiske gravitasjonsfelt) Newtons lover, Kraft og akselerasjon anvendt på sirkelbevegelser, Sentrale støt- og bevaringslover.

Kjemi

Hovedområde Kjemi 2

 • Forskning
 • Kjemiske analysemodeller
 • Organisk kjemi 2
 • Redoksreaksjoner (korrosjon, forbrenning, elektrokjemi)
 • Materialer (polymerer og nanomaterialer).

Matematikk

Matematikk for realfag: R2 (Vg3)

Matematikk R2 (Vg3) bygger på R1 (Vg2). Faget undervises over 5 timer i uken.

Elever som velger matematikk R1 og R2 får et utmerket utgangspunkt for å studere realfag, særlig fag innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Blant annet informatikk, nano- og mikroelektronikk, robotikk og simulering forutsetter både R1 og R2.

Matematikk for samfunnsfag: S2 (Vg3).

Matematikk S2 (Vg3) bygger på S1 (Vg2). Faget undervises over 5 timer i uken.

Hovedområder Matematikk S2

 • Algebra og Funksjoner S.
 • Sannsynlighet og statistikk.

Teknologi og forskningslære X

Teknologi og forskningslære X er et valgfag for elever som tar minst ett av programfagene fysikk, kjemi og biologi. Faget har tre hovedmomenter: Den unge ingeniøren, Den unge forskeren, Teknologi, naturfag og samfunn.

Teknologi og forskningslære X undervises over 3 timer i uken.

Til toppen