Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Valgfrie programfagene under språk og samfunnsfag:

 • Psykologi 1 og 2
 • Sosialkunnskap
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Historie og Filosofi 1 og 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Samfunnsøkonomi 1 og 2
 • Rettslære 1 og 2
 • Spansk 2
 • Tysk 1 og 2
 • Fransk 2
 • Engelsk 1

På dette programområdet har elevene 30 timer pr uke på Vg2. De 30 timene i uken er fordelt på 15 timer "fellesfag", 10 timer "felles programfag" og 5 timer "valgfrie programfag". Når det gjelder valgfrie programfag har elevene mulighet til å velge fag fra et av de andre programområdene. 

Psykologi 1 og 2

Faget Psykologi 1 prioriterer elever fra Vg2 og Psykologi 2 elever fra Vg3, men fagene kan tas uavhengig av hverandre. Faget skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie.

Psykologi 1 har fem hovedområder

 • Psykologiens historie og utvikling
 • Utviklingspsykologi
 • Mennesket og læring
 • Psykologiens biologiske grunnlag
 • Menneske og helse

Faget Psykologi 2 har fire hovedområder

 • Psykologien i dag
 • Sosialpsykologi
 • Kommunikasjon
 • Helsepsykologi

Sosialkunnskap

Faget Sosialkunnskap skal bidra til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til liv og virke sammen med andre i et samfunn. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har fem hovedområder

 • Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder
 • Livsfasene
 • Velferdsforskjeller
 • Sosiale problemer
 • Velferdsstat og menneskerettigheter

Sosiologi og sosialantropologi

Faget Sosiologi og sosialantropologi skal stimulere den enkelte til å tenke, å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har fem hovedområder

 • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
 • Kulturforståelse
 • Sosialisering
 • Produksjon og arbeid
 • Fordeling av goder

Økonomistyring

Faget Økonomistyring skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har tre hovedområder

 • Næringsliv og samfunn
 • Økonomistyring
 • Etikk og miljø

Markedsføring og ledelse

Fagene Markedsføring og ledelse 1 og 2 bygger på hverandre. Markedsføring 1 tilbys til Vg2-elever, mens Markedsføring 2 tilbys på Vg3. Faget har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Markedsføring og ledelse 1 har fem hovedområder

 • Marked og målgrupper
 • Psykologi og kjøpsatferd
 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Organisasjon og ledelse

Faget Markedsføring og ledelse 2 har fem hovedområder

 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Personalutvikling og ledelse
 • Markedsstrategi og markedsplanlegging
 • Etikk og samfunnsansvar

Rettslære

Fagene Rettslære 1 og 2 kan tas uavhengig av hverandre, og tilbys derfor både på Vg2 og Vg3. Faget skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik de er nedfelt i lover, forskrifter og sedvanerett og synliggjøre hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet vårt.

Rettslære 1 har seks hovedområder

 • Metodelære
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett og likestilling
 • Strafferett
 • Rettsordningen

Faget Rettslære 2 har fem hovedområder

 • Metodelære og erstatningsrett
 • Menneskerettigheter
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett og forbrukerrett
 • Forvaltningsrett

Fremmedspråk

Vi tilbyr i utgangspunktet Fransk, Spansk og Tysk på nivå 2 – dette er for elever som hadde det samme språket på ungdomsskolen. Tysk er det eneste språket vi tilbyr på nivå 1 (nybegynner). Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må ha det som heter fremmedspråk 1+2 – her er det også Tysk vi tilbyr. Språk 1+2 må elevene ha på vg1 (4 t), på vg2 (4 t) og på vg3 (5 t). Vi gjør oppmerksom på at språk 1+2 på vg3 «tar plassen» til et valgfritt programfag, og kan således påvirke mulighetene for fordypning/fagkombinasjon.

Fagene skal gi grunnlag for å kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i eget land og i målspråkområdet. Fremmedspråkene har fire hovedområder

 • Språk og språkopplæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

Internasjonal engelsk

Faget Internasjonal engelsk tilbys på både Vg2 og Vg3. Faget spenner vidt, og skal derfor gi tverrfaglig kompetanse i tillegg til språklig kompetanse. Internasjonal engelsk har tre hovedområder

 • Språk og språkopplæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur
Til toppen