Teknologi- og industrifag

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? 

Teknologi- og industrifag er for deg med interesse for mekanikk og hvordan tekniske ting virker. Du har et ønske om å jobbe med kjøretøy, maskiner eller på verksteder og industri med styrte maskiner og automatiserte prosesser.

VG1 Teknologi er felles for alle elever som velger mekaniske og elektro mekaniske fag. I løpet av Vg1 får du en innføring og veiledning i sponfraskillende verktøy og bearbeiding, sammenføyning og reparasjonsteknikk. Elevene lærer tegning på data, to- og tredimensjonalt.

VG2 Arbeidsmaskiner er for deg som vil arbeide med vedlikehold og reparasjoner av arbeidsmaskiner for landbruk og anleggsvirksomhet. Det er både teoretisk og praktisk undervisning i hydraulikk, styringsteknikk, og motorteknikk. Feilsøking foretar vi på traktorer og minigraver. Vi utfører effektprøving på dynamometer. I løpet av skoleåret foretar vi hel overhaling av dieselmotorer. Ny, moderne industritruck, gjør at vi også retter oss mot reparasjoner og vedlikehold i dette feltet. Vi har utplassering av elever i bedrift høst og vår. Det er høy aktivitet i markedet, og stor etterspørsel etter lærlinger.

VG2 Kjøretøy går du for å få mulighet for å arbeide med vedlikehold av lette og tunge kjøretøy. Programfagene innenfor kjøretøy dekker emner som motorlære, motorstyring, bilelektro, bremser, drivverk og understellsteknikk. To elever arbeider ofte sammen. IKT brukes aktivt i alle fag og er sentralt i feilsøking i verkstedet. Utplassering i bedrift skjer høst og vår. Samarbeid med ledende opplæringskontorer i bransjen. Hovedpartnerne er opplæringskontorer. Nyere Volkswagen, Toyota, og Volvo brukes med diagnoseverktøy og oppdatering for lærere og elever i tillegg til elektronisk opplæringsbok på Smartphone og iPad.

VG2 Bilskade, lakk og karosseri er for deg som vil bli bilskadereparatør (oppretter), lakkerer eller karosserimaker. Undervisningen skjer i verksted med topp moderne utstyr. Vi har små og store rettejigger for bilskader så vel som lakkboks med tilhørende blanderom. Skolen har utstyr for spotrepair/micropaint, og elever deltar på eksterne kurs. Nå kommer også bilpleie som eget fagfelt.

VG2 Industriteknologi er for deg som vil utdannes mot fag som produksjonstekniker, industrimekaniker, CNC-operatør, sveiser og låsesmed. Det er stor etterspørsel etter fagutdannet personell med elektromekanisk bakgrunn. Skolen samarbeider med flere opplæringskontorer som sammen dekker de aller fleste fag innen industriteknologi. Vi arbeider også med elektriske installasjoner, automatisering, robotisering og programmering samt simulering av prosesser innenfor hydraulikk og pneumatikk.

Ås videregående skole

Til toppen