Aktuelt

Viken støtter tradisjonshåndverk

Fylkesrådet i Viken har bevilget midler for å støtte undervisning i verneverdige fag på to skoler.

Valg 2021: Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2021 er 31. mars kl. 12:00. Fristen er absolutt, og listeforslagene må ha kommet inn til fylkeskommunen innen denne fristen. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.  

Flere pasienter har fått avlyst sin timeavtale ved tannklinikkene i Østfold

De siste dagene har tannklinikkene i Østfold hatt store utfordringer med de tekniske systemene som har ført til redusert drift ved klinikkene. I de fleste tilfeller har det ikke vært mulig å gjennomføre fullverdige undersøkelser og timeavtaler har blitt avlyst. Viken tannhelsetjeneste beklager ulempene dette fører til for pasientene!  

Slik tar du fag som privatist i Viken

Privatisteksamen er åpen for påmelding fra 15. januar til 1. februar.        

Søk om tilskudd til kultur i Viken

Nå kan du søke om tilskudd til Festivaler i Viken, kunst og kulturprosjekter og stimuleringsmidler til internasjonalt arbeid.      

På tide å søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2021-2022 bør du starte søkeprosessen nå. Alle som søker videregående opplæring, søker via nettjenesten  vigo.no . I VIGO får du også svar på søknaden din.    

Hvem bør få kulturpris og stipend i Viken?

Viken fylkeskommune deler ut Utviklingsstipend kultur, Årets fylkeskunstner 2021 og Viken fylkeskulturpris 2020. Frist for forslag til fylkeskulturpris og søknadsfrister for stipendene er 1. februar.

Avlysning av arrangement i Den kulturelle skolesekken forlenges til og med 18. januar

Den kulturelle skolesekken Viken (DKS Viken) forlenger perioden med avlysninger av fysiske arrangement til og med mandag 18. januar 2021. Alle digitale formidlinger går som planlagt.  

Stenger syv grenseoverganger i Viken

Regjeringen har vedtatt stengning av en rekke grenseoverganger til Sverige, med virkning fra 2. januar og inntil videre. Fv. 118 Gamle Svinesundsvei skal fysisk sperres av, mens skilt vil settes opp ved seks andre grenseoverganger.  

Skolene på rødt nivå

Søndag 3. januar kom regjeringen med klare anmodninger om rødt nivå på alle de videregående skolene. For de fleste av skolene vil dette gjelde allerede fra mandag 4. januar. Elever og foresatte bes om å følge med på sin skoles nettsider eller facebook-side for informasjon.

Til toppen