Aktuelt

Fylkesvei 165 i Asker åpnet igjen

28. juni måtte Slemmestadveien stenges i begge kjøreretninger, som følge av en utglidning av jordmasser ved Rortunet kjøpesenter.  

Ny krisepakke for frivilligheten  

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Inntaket til videregående i Viken er klart

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er klart, og 39 964 søkere får nå tilbud om skoleplass. Det var totalt 45 183 søkere. Av disse hadde 45 073 søkere ungdomsrett.  

Lyser ut midler til fjerning av stillehavsøsters

Nå kan kommuner og andre aktører i Viken søke støtte til å få fjernet stillehavsøsters langs kysten. Tilskuddsordningen kan bidra til at et omfattende miljøproblem bekjempes, mener fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim.    

I dag, 8. juli, er gang- og sykkelveien i Rælingen klar for bruk

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.    

Over 6 millioner til reiselivsnæringen i Viken

Nå mottar destinasjonsselskaper ekstraordinære midler som følge av koronapandemien. Totalt deler Viken fylkeskommune ut over seks millioner kroner for å bidra til å få reiselivsbedriftene raskere opp på bena igjen.     

Fv. 1521 Nordliveien i Lørenskog må sikres før videre bygging

I forbindelse med arbeid på fylkesvei 1521 Nordliveien, i krysset med Garchinggata i Lørenskog, har entreprenøren avdekket udetonert sprengstoff. Dette ligger igjen fra da veien ble bygd på slutten av 80-tallet. Det oppsto ingen skader i forbindelse med funnet. 

7 millioner kroner til klimarådgiving i Viken-kommuner

Viken fylkeskommune og Klima Østfold-samarbeidet får 7 millioner kroner for å gi klimaråd til kommuner som skal kjøpe inn kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur.  

Sommerferie i Viken

Viken fylke strekker seg fra Hemsedal til Halden, med fjell, elver, vann og sjø. Her står opplevelser og attraksjoner kø.

Ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune ut på høring

Har du innspill til hvordan TT-ordningen i Viken kan bli bedre? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!  

Til toppen