Aktuelt

Forslag til valglister til fylkestingsvalget

31. mars kl. 12.00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til fylkestingsvalget 2023. Ved fristens utløp var det levert inn 19 listeforslag i Akershus, 17 i Buskerud og 18 i Østfold.

Påskeberedskap for tannlegevaktene i Viken

Trenger du akutt tannhelsehjelp i påskens helgedager og helligdager?

Gir 1 million til matutdeling i Viken

Viken fylkeskommune styrker arbeidet med gratis mathjelp i Viken, og gir en million kroner til Matsentralen. 

Fylkestinget etablerte nytt digitaliseringsselskap 

Fylkestinget vedtok 29.03 den formelle etableringen av selskapet som skal levere IKT- og digitale tjenester til nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune. Navnet blir FRID IKS. 

Tror nytt arealregnskap kan styrke demokratiet

Rett over påske presenterer Viken fylkeskommune landets første kartbaserte arealregnskap som inkluderer naturverdier og samfunnssikkerhet.  

Slik blir skolevalget i Viken

Skolevalget er viktigere enn noen gang, mener fylkesråd Heidi Westbye Nyhus. Nå har fylkestinget vedtatt hvordan årets valg gjennomføres.

Mer til samferdsel og tannhelse

Fylkestinget har vedtatt at 60 millioner kroner i økt rammetilskudd fra staten skal gå til rådsområdene samferdsel og næring og tannhelse. 

Ønsker at alle skal fullføre videregående skole

29. mars vedtok fylkestinget i Viken «Strategi for at flere fullfører og består videregående skole».   

143 millioner til bredbåndsstøtte

22 kommuner og 2 regioner i Viken får til sammen 143 millioner kroner i statlig støtte til utbygging av bredbånd. Dette skal gi i bedre nettforbindelse for inntil 3565 husholdninger og virksomheter de kommende årene.  

Har inngått forlik med entreprenør om utbygging av Garderveien 

Det er inngått forlik i en sak mellom Viken fylkeskommune og Askim Entreprenør AS.   

Til toppen