Aktuelt

Nå kan du søke midler til både regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Viken. Søknadsfrist: 1. april.

 I uke 8 og 9 er det vinterferie i Viken. Og fridagene byr på mange muligheter - fra full vinter til vårstemning!

Frivillige organisasjoner i Akershus kan søke om penger til å arrangere tiltak for utviklingshemmede, med særlig vekt på barn og unge. Søknadsfristen er 31. mars 2020. 

Viken fylkeskommune lyser ut oppdrag som kunstkonsulent ved Eikeli videregående skole.


- ­I løpet av 2020 skal Viken fylkeskommune legge cirka 218 500 tonn asfalt på nærmere 250 kilometer fylkesvei i Viken, forteller Hilde Heieren, prosjekteringsleder for asfalt og veimerking i Viken fylkeskommune.

Profesjonalisering av samarbeidet skole og næringsliv: NHO møtte skoleledere og næringsliv på Lier videregående for å lære hvordan skolen jobber for å gjøre yrkesfagene mer attraktive.
Viken fylkeskommune trekker garantien for utbygging av E18 Lysaker – Ramstadsletta. Fylkespolitikerne ønsker dialog om bedre kollektivløsninger i prosjektet og en mer realistisk finansieringsløsning.    


Det er nå mulig å søke om videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering på vigo.no. De tekniske problemene Viken fylkeskommune har hatt med tilgang til den offentlige nettsiden er løst.   


En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at bedrifter i Viken er flinke til å gi søkere lærekontrakter, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. På landsbasis fikk 86 prosent av søkere til bygg- og anleggsteknikk en lærekontrakt i løpet av 2019.

- For å få nye og levedyktige bedrifter og arbeidsplasser er en god etablerertjeneste avgjørende, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune. Nå gjennomgår Viken fylkeskommune tilbudet som skal bedre tilværelsen for regionens gründere. 


Alle saker
Til toppen