Aktuelt

Reagerer sterkt på regjeringens forslag om fritt skolevalg

Fylkesrådet i Viken reagerer sterkt på at kunnskapsminister Guri Melby lanserer fritt skolevalg en mandag kveld kort tid før sommerferien. Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) reagerer sterkt.    

Ski skal bli verdens beste trafikknutepunkt

– Vi må tenke nytt og prøve ut ny teknologi og nye løsninger som bidrar til mer mobilitet i samfunnet og mindre miljø- og klimaavtrykk, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie.      

Usikkert når fylkesvei 2726 Gamle Kongevei /Smedberget i Drammen kan åpnes

– Vi har hatt en geoteknikker på stedet og vår vurdering er at det ikke er fare for nye ras. Denne beskjeden har vi gitt videre til politiet. Vi vet imidlertid ikke når vi kan åpne veien igjen, sier Bjørn Nyhus, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune.  

2,2 millioner kroner til frisklivsarbeid i Viken

Nå er det klart. Her kan du se oversikten over hvilke tiltak som får frisklivspenger i 2021.       

Enighet om satsing på kollektivtrafikk og investering i infrastruktur

Fylkestinget slutter seg til handlingsprogrammet for Byvekstavtalen og Oslopakke 3 for perioden 2022-2025. Nesten hele potten på 29 milliarder kroner skal brukes på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Hele 96 prosent.        

Nå har også unge i Viken fått sin egen «regjering»

Viken fylkeskommunes første ungdomsråd er valgt. Råder består av 12 ungdommer fra hele Viken. 

Se video fra prisutdeling

Det var digital prisdryss i Viken-regi onsdag ettermiddag.  

«Den kulturelle spaserstokken» er vedtatt 

Ordningen eksisterte også i de tre tidligere fylkeskommunene, og er nå samordnet i en ny ordning i Viken fylkeskommune. 

Nå kan flere benytte seg av lærekandidatordningen

Viken fylkesting vedtok 16. juni å etablere en tilskuddsordning for lærekandidater ved opplæring i bedrift. Målgruppen for ordningen er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med behov for tilrettelegging ved opplæring i bedrift.    

Skal vera fossilfri i 2028 

Eit viktig steg mot eit berekraftig Viken. Det meiner fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim om vedtaket som seier at Viken fylkeskommune skal vera heilt fossilfri i 2028.      

Til toppen