Aktuelt

Borettslag og sameier kan nå søke om støtte til ladeanlegg for el-biler. Utlysningen fremskyndes for å holde samfunnshjulene i gang, forteller fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.  


En rekke strakstiltak som skal hjelpe Vikens næringsliv rulles nå ut. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad håper blant annet 24 millioner kroner til bedriftsintern opplæring vil gi færre permitteringer som følge av korona-situasjonen.   


- Det er avgjørende at staten nå blir med på spleiselaget for å redde kollektivselskapene. Ikke bare er det arbeidsplassen til mange, det er samfunnskritisk infrastruktur, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen. Et foreløpig estimat på landsbasis viser et bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken på 170 millioner kroner per uke.
  

Et første tegn på at tiltakspakken mot nærings- og samfunnslivet i Viken blir fulgt opp i praksis, finner vi i fakturamottaket til Viken fylkeskommune. Mottakssenteret har mer enn tredoblet antall fakturautbetalinger fra forrige uke til denne uken.

Mange av lærlinger i Viken står i utfordrende tider. -Vi vil legge til rette for at lærlinger som venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen. 

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen fullroser den ekstraordinære innsatsen ansatte i Viken fylkeskommune har lagt ned de siste ukene.  
Viken fylkeskommune har fått 7 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt som skal styrke utdanningen av yrkesfaglærere i Viken.
På grunn av koronaviruset er formidlingen til læreplasser utsatt i noen bransjer. Det betyr at du ikke behøver å bli stresset om du ikke har fått læreplass innen den vanlige fristen.

Alle skriftlige eksamener for videregående skole våren 2020 er avlyst. Elevene vil få vitnemål selv om skriftlig eksamen avlyses.
Allerede første uken med stengte skoler, klatret skolene i Viken mange trinn oppover den digitale læringsstigen. ‒ Dette er spennende og utfordrende, sier rektor Geir Lindblad på Strømmen videregående skole, og får støtte av flere av sine rektorkolleger.

Alle saker
Til toppen