Aktuelt

Imponert over ansatte på Vikens tannklinikker

- Høy kompetanse og engasjement er det jeg sitter igjen med, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. For å få innblikk og kunnskap besøker han denne høsten en rekke tannklinikker i fylket.

1,6 millioner til Olympiatoppen Østlandet

Fylkestinget i Viken vedtok 17. september å bevilge 1,6 millioner kroner til driften av Olympiatoppens fremtidige regionale kompetansesenter i Viken, Olympiatoppen Østlandet.

Unge skal bli hørt

Fylkestinget vedtok 17. september struktur og organisering av ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesråd i Viken.

Bedre tilgjengelighet for alle i friluftsområder

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Har inngått belønningsavtale verdt 300 millioner kroner

Viken fylkeskommune har, sammen med Fredrikstad og Sarpsborg kommune, signert en belønningsavtale på 300 millioner kroner med samferdselsdepartementet. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport og sykkel- og gangveitilbudet i Nedre Glomma.  

Skal bringe Gjellestad-skipet til Japan

Mot slutten av året kan potensielt 120 millioner japanere bli kjent med Gjellestadskipet, når det landsdekkende, offentlige tv-selskapet NHK slipper sin viking-satsing: Vikens vikingskip får trolig en sentral plass i serien.  

Bussjåfører ut i streik

Partene kom ikke til enighet om ny bussbransjeavtale, og alle rutebussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik fra søndag morgen. Det rammer busstilbudet i hele fylket.        

Nærhet til skolen skal gjelde 

Nærskoleprinspippet skal ligge til grunn for en felles inntaksordning for de videregående skolene i Viken fylkeskommune.

Fylkestinget vedtok garanti for E18 og sikrer Fornebubanen

Fylkestinget i Viken vedtok 17. september å gi lånegaranti for E18-løsning. Dermed kan både byggingen av E18-strekningen Lysaker–Ramstadsletta og Fornebubanen begynne.      

Felles ordning for elev-PC i Viken  

Fylkestinget vedtok 17. september å innføre felles ordning for elev-PC i tråd med gratisprinsippet for elever i de videregående skolene.    

Til toppen