100 prosent elektrisk busstilbud

94 elektriske busser skal betjene linjene i Kongsberg, Sigdal, Modum og Krødsherad. For første gang vil ett av Brakars områder kjøre 100 prosent elektrisk. 
Brakar   

Ikke bare er det første gang det blir elbuss i dette området, men samtlige av bussene i denne nye kontrakten vil være elektriske. Totalt vil Brakar med dette tilskuddet ha 40 prosent av bussene kjørende på elektrisitet.

Et steg mot utslippsfri kollektivtrafikk i 2028

Olav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune - Klikk for stort bildeOlav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune Morten Brakestad  – Brakar bidrar til å oppfylle bærekraftsmålene som Viken har som retning for utvikling av regionen, og oppfyller i dette kontraktsområdet de politiske mål i Viken fylkeskommune om å bli utslippsfri i 2028, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

Nye busser vil bidra til bedre luftkvalitet i Kongsberg by, med lavere utslipp av nitrogenoksid (NOX) og partikler.

– Vårt overordnede mål er å belaste miljøet minst mulig, så dette er et kjempeviktig steg i riktig retning og et svært gledelig teknologiskifte. Når vi nå erstatter dieselbussene med elbusser, vil utslippene reduseres med 4,5 tonn CO2-ekvivalenter, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Dette vil bidra godt til Brakars mål om å redusere CO2-utslippene med 80 prosent innen utgangen av 2025, samt Viken fylkeskommunes miljømål.

Tilgjengelighet for alle og økt sjåførsikkerhet

Alle bussene i den nye kontrakten vil i tillegg være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Brakar stilte krav til økt kollisjonssikkerhet for sjåfører i dette anbudet, og alle busser blir utstyrt med ladepunkter for mobil ved setene.

Brakar har tildelt kontrakt for busstjenester i Kongsberg og midtfylket til Vy Buss AS. Kontrakten trer i kraft 1. juli 2023 og har varighet til 30. juni 2030, med mulighet for 3 x 1 års forlengelse. Kontrakten dekker

Oppdraget utgjør cirka 3,9 millioner rutekilometer, med en årlig antatt verdi av oppdraget på 169 millioner kroner.

Til toppen