15,6 millioner til Gjellestad-utgraving

Klima- og miljødepartementet offentliggjorde i dag at regjeringen vil bevilge 15,6 millioner kroner til arkeologiske utgravinger på Gjellestad i Halden kommune. Gjellestadskipet vil være det første vikingskipet som graves ut på over 100 år i Norge.
Klikk for stort bilde Gjellestadprosjektet  

– Det er gledelig at staten nå setter av penger til  Gjellestadskipet, som jo er i rask nedbrytning. Det haster å få tatt vare på denne unike delen av historien. Dette er ikke bare Østfold-, Viken- og Norgeshistorie, det er kulturarv av internasjonal betydning vi her skal forvalte, sier fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla Sørensen Eidsvold.

Blant de største

Restene av skipet på Gjellestadjordet, like ved Jellhaugen i Halden kommune, ble konstatert under de arkeologiske forundersøkelsene i august 2019. Da området ble undersøkt med georadar høsten 2018, ble det avdekket at det ikke bare muligens lå et skip der, men også rester av en større bosetting. Nyheten gikk verden rundt på kort tid. Deler av vikingskipet, som har vært på størrelse med Gokstad og Osebergskipene, fem langhus og 13 overpløyde gravhauger ble funnet under forundersøkelsene. 

Helst også resten

Pengene som nå bevilges fra regjeringen er til det mest prekære, altså å redde det som reddes kan av graven med det sterkt nedbrutte skipet. Men like viktig er området rundt, som kan gi indikasjoner på hvordan skipet havnet akkurat her, og hvilken rolle stedet spilte.

– Størrelsen på skipet tilsier at Gjellestad var et viktig sted, og undersøkelsene sist høst dokumenterte at bosetningen var vesentlig eldre enn selve skipet. Derfor er det viktig at vi etter hvert kan gjennomføre en fullskala undersøkelse av jordet. Vi ønsker også å få bedre oversikt over landskapet rundt, og er særlig spent på om det er mulig å finne en handelsplass like sør for Gjellestad. Metallfunn tyder på at det kan ha vært drevet mye handel her i vikingtid. Vi i Viken vil gå i dialog med de andre aktørene for å kartlegge mulighetene for dette, sier Sørensen Eidsvold.

Klikk for stort bildeGjellestadjordet med den rekonstruerte Jellhaugen i bakgrunnen Fredrik Norland/ Viken fylkeskommune  

Digital formidling

I fjor vår bevilget Østfold fylkesting penger til å levendegjøre Gjellestadfunnet på nett. Dette resulterte i www.gjellestadstory.no, som er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Høgskolen i Østfold, Nordic Medialab og Institutt for Energiteknikk. På denne nettsiden kan du selv utforske Gjellestad – med vikingskipet, gravhaugene, husene og landskapet rundt. Du kan bevege deg rundt i landskapet, og lære mer om hva arkeologene har funnet ut.

Se selv på www.gjellestadstory.no.

Til toppen