4,6 millioner kroner til e–bøker i Viken fylkeskommune

Person som holder mobiltelefon og ser på appen BookBites - Klikk for stort bildeBibliotekene får støtte til innkjøp av e - bøker Nikolaj Blegvad  Bibliotekene vil få støtte til innkjøp av flere e-bøker og til formidling og arrangementer på digitale plattformer.

 - Det er flott at regjeringen følger opp oppfordringen om å øke tilgangen til digitalt materiale som innbyggerne i Viken kan få glede av, nå som bibliotekene er stengt. Med 4, 6 millioner kroner kan bibliotekene langt på vei dekke opp for den økte etterspørselen og gi innbyggerne tilgang til digital kunnskap og lystlesing for å utføre arbeid, skolegang og ha en meningsfylt fritid når de må være hjemme, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Eidsvold.

Tiltakspakken

Regjeringen har innført en krisepakke på 20 millioner kroner til e-bøker i folkebiblioteket. Av disse midlene har Viken fått 4.6 millioner

Ekstra pott

Nasjonalbiblioteket og kultur- og likestillingsministeren har oppfordret landets kommuner og fylker til å bidra med et tilsvarende løft for budsjettene til innkjøp av e-bøker. I forrige uke sendte fylkesbiblioteket ut en forespørsel om bibliotekene kan omdisponere budsjettmidler til kjøp av digitalt innhold. Dette har så langt resultert i en ekstra pott på om lag 790 000 kroner.

Store ressurser

Til sammen er det store ressurser som skal forvaltes på best mulig måte til beste for våre innbyggere. Pengene skal brukes til ekstra innkjøp av e-lydbøker og e-bøker for barn, ungdom og voksne, og alle kan låne gratis i utlånsappen Bookbites.

Bruken øker

Bruken av utlånsdappen Bookbites øker – med en utlånsøkning på 34%.
Elleve dager etter 12. mars da landets skoler ble stengt og mange ble sendt hjem til hjemmeskole og hjemmekontor, ser vi at bruken av Bookbites har økt betraktelig disse dagene.
Fra 1 januar til 12 mars var utlånet av e-bøker i Viken 17 475.
Fra 12 mars til 23 mars var utlånet av e-bøker i Viken 8 996.
Samlet utlån så langt i år: 26 024.

Tatt grep

Viken fylkesbibliotek har allerede tatt grep for å gjøre den digitale tilgangen for publikum lettere. I forrige uke ble tilgangen til aviser og tidsskrifter via appen Pressreader utvidet fra 7 til 60 dager. I dag gleder vi oss over et styrket e-boktilbud med bidrag fra Nasjonalbiblioteket og folkebibliotekene i Viken.

 

Til toppen