41 454 søkere får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntak til videregående skoler i Viken fylkeskommune er nå klart. Det var totalt 45 084 søkere. Av disse hadde 43 702 søkere ungdomsrett i Viken fylkeskommune.
Mange elever i skolegård - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  

Etter 1. inntak er det totalt 2582 søkere med ungdomsrett uten tilbud fordelt på hele fylkeskommunen. Av disse er 1674 søkere til Vg1.

Søkere med ungdomsrett til ordinære tilbud, fylkeskommunale skoler i Viken, 2022
Utdanningsprogram Plasser Primærsøkere Tatt inn Viken-søkere uten tilbud Tatt inn på 1. ønske Andel tatt inn på 1. ønske (UTD.prog)
Bygg- og anleggsteknikk 2 051 2 071 1 916 271 1 552 76 %
Elektro og datateknologi 2 509 2 645 2 278 252 1 945 78 %
Frisør,blomst,int,eksp.design 763 576 658 34 512 67 %
Helse- og oppvekstfag 4 296 4 091 3 960 253 3 268 76 %
Håndverk, design, produktutv. 223 208 186 5 157 70 %
Idrettsfag 3 477 3 868 3 236 134 3 119 90 %
IT og medieproduksjon 794 958 749 108 657 83 %
Kunst, design og arkitektur 964 1 158 877 80 847 88 %
Medier og kommunikasjon 1 561 1 292 1 320 54 1 137 73 %
Musikk, dans og drama 1 504 1 450 1 337 31 1 288 86 %
Naturbruk 745 709 677 22 635 85 %
Påbygging 2 553 2 215 2 128 200 1 985 78 %
Restaurant- og matfag 886 649 786 30 588 66 %
Salg, service og reiseliv 1 885 1 538 1 750 117 1 300 69 %
Studiespesialisering 18 215 18 539 17 828 772 17 092 94 %
Teknologi- og industrifag 1 893 1 735 1 768 219 1 368 72 %
Sum 44319 43702 41454 2582 37450 85 %

Ekstra poeng for nærskole

I henhold til inntaksordningen for Viken fylkeskommune, får søkerne til Vg1 ekstra poeng når de søker sin nærskole. Det gis ikke nærskolepoeng til tilbud som kun finnes på noen få skoler, som for eksempel treårig yrkesfaglige løp med studiespesialisering og 4-årige YSK-løp som fører til både yrkes- og studiekompetanse.  

Nærskolen gir søkerne prioritet, men ikke rett, til nærmeste skole. Det er avhengig av søkermønsteret. Ved inntak til Vg2 og vg3 blir søkerne prioritert innenfor et større inntaksområde.

De som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, fikk en SMS lørdag 09. juli om at inntaket var klart. De som ikke har oppgitt mobilnummeret i søknaden, vil motta et svarkort i posten. Uansett om søker har mottatt en SMS eller ikke, så er det mulig å logge seg inn på www.vigo.no og sjekke resultatet og legge inn svar.

Det er ikke mulig å endre søknaden nå. Det gjelder også endring av prioritering av ønskene på søknaden.  Frist for endring av søknaden var 1. mai. Dersom en søker svarer NEI til et tilbud, og ikke klarer å konkurrere seg inn på et høyere ønske i løpet av inntaksperioden, så mister de retten til videregående opplæring.

Husk svarfristen 19. juli

 Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 19. juli. Det gjelder både de som har fått et tilbud og de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass. Søkere som har registrert forhåndssvar på sin søknad før 1. juli, behøver ikke å svare på tilbudet nå, med mindre de skal endre tidligere svar.

Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Dette skjer etter 1. inntak

Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres tre maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres ca. 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det   oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med.

Inntak2_2022_2023
Utdanningsprogram Plasser Primærsøkere Tatt inn Viken-søkere uten tilbud Tatt inn på 1. ønske Andel tatt inn på 1. ønske (UTD.prog)
VG1
Elektro og datateknologi 1 182 1 407 1 123 195 911 77 %
Frisør,blomst,int,eksp.design 374 294 365 34 233 62 %
Helse- og oppvekstfag 2 210 2 168 2 084 194 1 664 75 %
Håndverk, design, produktutv. 134 116 119 2 92 69 %
Idrettsfag 1 174 1 728 1 106 118 997 85 %
IT og medieproduksjon 434 631 428 104 351 81 %
Kunst, design og arkitektur 331 592 311 79 283 85 %
Medier og kommunikasjon 529 493 506 49 335 63 %
Musikk, dans og drama 535 596 485 28 441 82 %
Naturbruk 361 386 350 18 318 88 %
Restaurant- og matfag 517 366 503 27 318 62 %
Salg, service og reiseliv 1 081 871 1 077 111 654 60 %
Studiespesialisering 6 592 6 633 6 360 335 5 679 86 %
Teknologi- og industrifag 1 023 970 974 176 724 71 %
Sum 17 559 18 362 16 819 1 674 13 786 79 %
VG2
Elektro og datateknologi 1 123 1 102 1 023 54 918 82 %
Frisør,blomst,int,eksp.design 305 236 241 0 233 76 %
Helse- og oppvekstfag 1 882 1 777 1 724 58 1 459 78 %
Håndverk, design, produktutv. 89 92 67 3 65 73 %
Idrettsfag 1 153 1 087 1 079 14 1 071 93 %
IT og medieproduksjon 360 327 321 4 306 85 %
Kunst, design og arkitektur 323 293 295 0 293 91 %
Medier og kommunikasjon 519 376 390 1 379 73 %
Musikk, dans og drama 492 426 427 1 422 86 %
Naturbruk 243 202 207 2 200 82 %
Restaurant- og matfag 369 283 283 3 270 73 %
Salg, service og reiseliv 804 667 673 6 646 80 %
Studiespesialisering 5 858 6 052 5 779 270 5 731 98 %
Teknologi- og industrifag 870 765 794 43 644 74 %
Sum 15 359 14 645 14 191 526 13 403 87 %
VG3
Elektro og datateknologi 204 136 132 3 116 57 %
Frisør,blomst,int,eksp.design 84 46 52 0 46 55 %
Helse- og oppvekstfag 204 146 152 1 145 71 %
Idrettsfag 1 150 1 053 1 051 2 1 051 91 %
Kunst, design og arkitektur 310 273 271 1 271 87 %
Medier og kommunikasjon 513 423 424 4 423 82 %
Musikk, dans og drama 477 428 425 2 425 89 %
Naturbruk 141 121 120 2 117 83 %
Påbygging 2 553 2 215 2 128 200 1 985 78 %
Studiespesialisering 5 765 5 854 5 689 167 5 682 99 %
Sum 11 401 10 695 10 444 382 10 261 90 %

 

Kontakt for søkere og foresatte

Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket kan kontakte Viken fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntak@viken.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra kl. 09.00- 11.00 og 12. 00-14.00 hver dag. Vi forsøker å svare på e-post samme dag.

Kontaktperson for presse

Seksjonsleder Hilde Dahlberg, tlf. 22 05 54 86/406 45 531

Til toppen