53 millioner i bredbåndsstøtte

Viken fylkeskommune utlyser nå ekstra tilskuddsmidler til utbygging av bredbånd. Dette skal bidra til bedre nettforbindelse for husholdninger og virksomheter de kommende årene.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha bredbåndsdekning. For å bidra til dette, gis det tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. 

– Dette er viktig for å ta vekk avstandsulemper, gjøre bosetting i distriktene mer attraktivt, fremme næringsutvikling og sikre eksisterende næringsliv gode konkurransevilkår, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Kontrakter inngått

Tidligere i år har Viken fylkeskommune gjennomført anskaffelser innen bredbåndutbygging med totalt 175 millioner i tilskuddsmidler, hvorav 142 statlige og 33 kommunale tilskudd.

Til sammen kom det tilbud på 45 av 56 kontrakter og nå inngås det kontrakter mellom kommuner og utbyggere for 116 millioner. 

Ny anbudskonkurranse

– Nå lyser vi ut en ny anbudskonkurranse på resterende og ekstra midler, totalt 53 millioner kroner, sier Olav Skinnes. 

Det utlyses anbudskonkurranse om prosjekter i Kongsbergregionen, Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hurdal, Krødsherad, Lunner, Rakkestad, Ringerike, Sigdal, Vestby, Ullensaker og Våler.

Dette er overskytende midler etter gjennomførte anskaffelse, som består av besparelser og støtte knyttet til prosjekter vi ikke fikk tilbud på.

Mandag 13. november lyste Viken fylkeskommune ut til ny anbudskonkurranse på disse midlene. Dette vil gå til kontrakter der det ikke ble gitt tilbud ved første utlysning, og til prosjekter det ble søkt om, men som det opprinnelig ikke var nok midler til.

Bredbånd til alle:

  • Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegging viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får et bredbåndstilbud med en slik modell.
  • Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser med mer.
  • Tilbudet er rettet mot husholdninger og virksomheter som mangler bredbånd med en nedlastingshastighet på minst 100 Mbit/s.