61 millioner kroner til kommuner som har blitt hardest rammet av korona-krisen

Viken fylkeskommune fordeler 61 millioner kroner til de kommunene i Viken som har blitt rammet hardest av korona-krisen. Målgruppen er bedrifter. Kommuner som har høy arbeidsledighet og er avhengig av turisme og reiseliv prioriteres.

Klikk for stort bildeFÅR STØTTE: Gol er eksempel på en kommune hvor næringslivet har blitt rammet hardt av Korona-krisen. Nå får Gol og 39 andre Viken-kommuner støtte til å hjelpe sine bedrifter. Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (innfelt) mener støtten som nå gis er svært viktig. Istock/Tom-Egil Jensen  

-  Folk har mista jobben og dessverre kan også flere miste jobben i tida som kommer. Nå må vi sørge for at nye varige arbeidsplasser skapes, og det kan de lokale næringsfondene bidra til. Hvis vi kan bidra til at flere får betalt huslånet og kan føle seg trygg på at jobben er der over sommeren, er det noe av det aller viktigste vi kan gjøre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.

Skal prioritere de hardeste rammede

Gjennom de kommunale næringsfondene kan bedrifter få tilgang til nødvendig kapital. Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter.

Som en del av tiltakspakkene for korona-krisen gir Regjeringen nå totalt 600 millioner kroner over denne landsdekkende ordningen. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. I de statlige tildelingskriteriene heter det blant annet at «fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige kommuner».

Pengene er fordelt til fylkeskommunene, som prioriterer hvilke kommuner som får midler. Viken fylkeskommune har fått 61 millioner kroner å fordele.

Dette er kriteriene

På bakgrunn av de statlige føringene er det derfor utarbeidet kriterier som ligger til grunn for fordelingen av midler til kommunene i Viken, forklarer fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.  

- Vi prioriterer kommuner der næringslivet er hardest rammet som følge av korona. I tillegg tar vi utgangspunkt i arbeidsledighet i de hardest rammede næringene, det vil si reiseliv, handel og service. Vi tar også hensyn til distriktsutfordringer. Vi legger vekt på hvor arbeidsplassene er, og ikke bare hvor de arbeidsledige bor, sier Grimstad.

Konkret betyr dette at reiselivskommuner som eksempelvis Gol og Hol får betydelig støtte gjennom denne ordningen. Ullensaker, hvor næringslivet lider av betydelig nedgang i aktivitet ved Oslo lufthavn Gardermoen, får mest støtte. Totalt er det 40 kommuner i Viken som får støtte.

- Jeg er glad for at næringslivet i disse kommunene nå får hjelp. Hovedhensikten med akkurat denne ordningen har vært å hjelpe de kommunene som har fått det aller, aller tøffest under korona-krisen. Da har det også vært viktig at støttebeløpet de får er av en viss størrelse, og vi har måtte prioritere tøft. Vi vet at alle kommuner er rammet, og vi skulle derfor gjerne hatt mer midler å fordele, sier Grimstad.

Oppfordrer til samarbeid

Han oppfordrer imidlertid kommunene til å samarbeide om tildeling av disse midlene.  

-I deler av Viken er arbeidsmarkedet svært integrert. Jeg oppfordrer derfor sterkt til kommunalt samarbeid om forvaltning og bruk av midlene, det gjelder også med kommuner som ikke får støtte. Tiltak for næringslivet i en kommune kan få effekt på arbeidsledighet i nabokommunen.

Slik fordeles midlene til kommunene

På bakgrunn av disse indikatorene fordeles dermed de 61 millioner kronene slik:

Fordeling av kommunale næringsfond
Kommune Beløp
Ullensaker                3 700 000
Gol                3 100 000
Hol                3 000 000
Hemsedal                2 800 000
Drammen                2 600 000
Lørenskog                2 600 000
Lillestrøm                2 400 000
Krødsherad                2 400 000
Sarpsborg                2 100 000
Bærum                2 000 000
Moss                2 000 000
Rollag                1 900 000
Fredrikstad                1 900 000
Halden                1 600 000
Ringerike                1 500 000
Indre Østfold                1 500 000
Hurdal                1 500 000
Vestby                1 400 000
Nordre Follo                1 400 000
Asker                1 400 000
Lier                1 400 000
Rakkestad                1 300 000
Nesbyen                1 300 000
Kongsberg                1 200 000
Eidsvoll                1 200 000
Råde                1 100 000
Ås                1 100 000
Modum                1 000 000
Flå                1 000 000
Hole                   900 000
Øvre Eiker                   900 000
Frogn                   800 000
Ål                   800 000
Enebakk                   700 000
Nes                   700 000
Nittedal                   700 000
Nannestad                   700 000
Aurskog-Høland                   600 000
Jevnaker                   600 000
Nore og Uvdal                   600 000
Sum             61 400 000
Til toppen