7 millioner til å styrke utdanningen av yrkesfaglærere

Viken fylkeskommune har fått 7 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt som skal styrke utdanningen av yrkesfaglærere i Viken.

Bilmekaniker og lærling skrur på bilmotor - Klikk for stort bilde Arne Glomdal

Forskningsprosjektet, med forkortelsen «LUSY», skal styrke samarbeidet mellom yrkesfagopplæringen ved Strømmen videregående skole og universitetsmiljøet ved OsloMet, og bidra til at begge parter drar veksler på kompetansen hos hverandre.

Geir Lindblad, rektor ved Strømmen vgs - Klikk for stort bildeGeir Lindblad, rektor ved Strømmen vgs- Prosjektet skal finne nye og naturlige samarbeidsarenaer mellom alle parter i yrkesopplæringen. Universitetsmiljøet skal få en bedre forståelse for behovet i yrkesopplæringen, og videregående skoler skal kunne bli en mer aktiv part i utdanning av framtidige yrkesfaglærere, sier rektor Geir Lindblad ved Strømmen videregående skole, som også sitter i styringsgruppen.

Målet er å utdanne fremtidige yrkesfaglærere som nyttiggjør seg av metoder av høy kvalitet, samtidig som skolen ønsker å få utdannet lærere med god yrkesfaglig forståelse.

- Jeg tror dette forskningsprosjektet vil bidra til økt kvalitet på lærerutdanningen og opplæring som gis i verksteder og klasserom for våre elever, sier Lindblad.

Styrker utdanningen

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap), er fornøyd og stolt over hva skolen har fått til.

- Gratulerer så mye til Strømmen videregående skole! Vi er Klikk for stort bilde Tom-Egil Jensen  fornøyde og stolte over å ha fremoverlente ansatte ved skolene våre, som bidrar til innovasjon i offentlig sektor. Dette er et godt eksempel på et fruktbart samarbeid mellom fylkeskommunen og høyere utdanning i Viken, noe vi ønsker å få til mer av. Jeg er spesielt glad for at dette vil styrke utdanningen av yrkesfaglærere i Viken, sier fylkesråden.

210 millioner til innovasjon i hele landet

Til sammen har kommuner og fylkeskommuner over hele landet fått tildelt 210 millioner kroner av Forskningsrådet til ulike innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har alle vært med å finansiere prosjektene.  

Les også: 210 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Til toppen