75,7 millioner til bredbåndsstøtte

Totalt 20 kommuner og regioner i Viken får til sammen 75,7 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd. Dette skal gi i bedre nettforbindelse for inntil 5000 husstander de kommende årene.

Nettverkskabler inn i router - Klikk for stort bilde Unsplash/Jordan Harrison  

Støtteordningen gjelder for områder som ikke har kundegrunnlag for kommersiell utbygging av bredbånd. Da søknadsfristen utløp 7. august, var det kommet inn 21 søknader fra kommunene, der det til sammen ble søkt om 152 millioner kroner.

- Vi har lagt vekt på at alle som har søkt og er kvalifisert skal få tildelt midler. Dette er viktig for at kommunene skal komme i gang med en prosess der utbygging kan skje fortløpende, inntil alle husstander har fått god bredbåndsdekning, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

De som får midler

Viken fylkeskommune har nå innvilget støtte til 20 kommuner og regioner. For disse pengene er det planlagt at inntil 5000 husstander skal få bredbånd de kommende årene.

Olav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier - Klikk for stort bildeOlav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier Tom-Egil Jensen   - Dette er et viktig bidrag for at flere skal få bredbånd. Tiden vi har vært igjennom, har vist at mange kan utføre sitt arbeid hjemmefra, bare man har gode digitale verktøy og god bredbåndskapasitet, sier fylkesråd Olav Skinnes.

De kommunene som får midler er Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Halden, Hurdal, Indre Østfold, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Rakkestad, Sigdal, Skiptvet og Ullensaker.

I tillegg står regionrådene i Hallingdal og Kongsberg som søkere og vil fordele midler til kommuner i sine områder.

Bredbånd for alle

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegging viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får et bredbåndstilbud med en slik modell.

- Fylkesrådet i Viken vil at alle skal ha bredbåndsdekning. For å bidra til dette, gir staten offentlig tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander, sier fylkesråd Olav Skinnes.

Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser med mer.

Tilbudet er rettet mot områder som mangler bredbånd på minimum 30 Mbit/s og ikke har grunnlag for kommersiell utbygging. Etter søknad kan disse få tilskudd til utbygging av bredbånd med en hastighet på minimum 100 Mbit/s.

Oversikt over kommuner og regioner som har fått tildelt tilskudd

 • Aremark 2 850 000 kr
 • Aurskog-Høland 4 850 000 kr
 • Eidsvoll 5 840 000 kr
 • Halden 3 000 000 kr
 • Hurdal 2 920 000 kr
 • Indre Østfold 5 900 000 kr
 • Krødsherad 1 750 000 kr
 • Lier 1 000 000 kr
 • Lillestrøm 4 380 000 kr
 • Lunner 4 950 000 kr
 • Marker 1 000 000 kr
 • Modum 6 750 000 kr
 • Nannestad 2 920 000 kr
 • Nes 4 380 000 kr
 • Rakkestad 4 700 000 kr
 • Sigdal 3 980 000 kr
 • Skiptvet 2 816 500 kr
 • Ullensaker 2 000 000 kr
 • Hallingdal 5 350 000 kr
 • Kongsbergregionen 4 380 000 kr

Kravene for tildeling av midler er satt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer om de aktuelle kravene og tilskuddsordningen

Til toppen