91 bedrifter får støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

For å hindre permitteringer og oppsigelser har hele 91 bedrifter fått tildelt penger til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Se hvilke bedrifter som har fått tilskudd.

VIKTIG STØTTE: Mange av bedriftene som har fått innvilget støtte, ønsker kompetanseheving innen digitalisering. ILLUSTRASJON: Getty Images  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Pandemien har truffet bedrifter over hele fylket hardt. Antallet søknader viser også at mange har behov for å tenke nytt, og gi ansatte ny kompetanse for å møte hverdagen etter pandemien. Jeg er derfor glad for at vi kan gi helt konkret hjelp til så mange av Vikens bedrifter, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, i Viken fylkeskommune.

Her ser du hvilke bedrifter som har fått støtte.

Utlysningen i 2021 har vært del av Viken fylkeskommunes tiltakspakke til næringslivet i forbindelse med korona-situasjonen.

Totalt har det blitt fordelt 20 millioner kroner i BIO-midler på 91 bedrifter i hele Viken.

-Vi opplever at tilskuddene har kommet mange bedrifter til gode, alt fra de helt små til større bedrifter. Mange bedrifter valgte å øke kompetansen for å møte dagens omstillingskrav innen digitalisering, og har gjennom denne ordningen fått nyttig kompetanseheving på flere områder, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.

Allerede 15. juni skal nye 60 millioner kroner, med løpende søknadsfrist, lyses ut.