Aktuelt

3,2 millioner til kunst- og kulturprosjekter

Hvem som får støtte til kunst- og kulturprosjekter for første halvår 2022 fra Viken fylkeskommune er nå klart.  

Samarbeider om tryggere russetid

Viken fylkeskommune og Trygg Trafikk Viken har i november arrangert tre seminarer for avgangselever i Viken. Tema: Trygge valg i russetiden.  

Etter- og videreutdanning, hvordan øke etterspørselen?

26. november var det hektisk aktivitet på Toppindustrisenteret i Oslo. Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold arrangerte workshop med tittel «Sammen knuser vi flaskehalsene».  

Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

Viken fylkeskommune, 46 kommuner og fire innkjøpssamarbeid tar nå et felles krafttak for en omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.      

Felles retningslinjer for skoleskyss i Viken

Fylkestinget vedtok 25. november nye felles retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskole og videregående. I tillegg til retningslinjer vil det bli utarbeidet veiledere med rutinebeskrivelser av kollektivselskapene Brakar, Ruter og Østfold Kollektivtrafikk.  

Offisiell åpning: Tar i bruk klimasmart undervisningsfjøs for framtiden

Fredag ettermiddag var det offisiell åpning av det nye moderne undervisningsfjøset ved Buskerud videregående skole i Modum.    

Viken har vunnet gjev matpris!

Viken fylkeskommune har vunnet Barne- og ungdomsprisen under Matprisen 2021 for sin innsats for bærekraftig mat, og ved å tilby økologisk mat til alle elever.

Slik kan ny idrettshall ved Lørenskog vgs se ut

Lørenskog videregående får ny idrettshall. Det er klart etter fylkestingets vedtak 25. november.

En landbruksstrategi for bærekraft og utvikling

Viken fylkeskommunes landbruksstrategi skal legge til rette for primærnæringenes rolle i et grønt skifte og hvordan sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen kan økes.        

Pressemelding: Rødgrønn budsjettenighet i Viken

Fylkesrådspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om budsjettforlik for 2022.

Til toppen