Aktuelt

Mars-mission Vestby: Sendte rover til mars

I februar sendte tolv elever på Vestby vgs en rover med Spaceship Aurora til Mars. I forkant hadde de lagt inn kodeinstrukser slik at roveren samler inn nyttig informasjon fra Mars’ overflate. Via en satellitt som går i bane rundt Mars, sendte den utsendte roveren den informasjon tilbake til klasserommet. Der kunne elevene gå i gang med å analysere dataene.  

Rektor på lang sikt

Da Randi Michaelsen fikk tilbudet om å bli fast rektor på Bjertnes – på sin egen 50-årsdag – sendte hun en sjampis-kork i taket.      

TT-ordningen utvides

Blinde, svaksynte og rullestolbrukere i Drammen og Ringerike vil få et vesentlig bedre taxi-tilbud.  

Skal nå klimamål med storsatsingen Klima Viken

– Viken er landets mest befolkningsrike fylke, og kan utgjøre en stor forskjell for å nå landets klimamål. I dette arbeidet kan storsatsingen Klima Viken få en viktig rolle.    

Korona-muligheter for å øke kompetansen i reiselivsbransjen

Reiselivsfagskolen på Geilo har fått midler til å tilby 180 nye studentplasser på bransjeprogrammet innen reiseliv.  

InterCity og veiutbygging på NTP-høring 

– Ambisjonene for InterCity må opprettholdes, og utbyggingen av Østfoldbanen og InterCityutbyggingen sør for Moss må videreføres, sa fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i komitéhøring om Nasjonal transportplan.      

Rekordmange valglister innlevert til stortingsvalget i Viken

Ved fristens utløp var det registrert 61 lister til stortingsvalget 2021.    

Trenger alles hjelp for å hindre trengsel på skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle innbyggere innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.  

Slik må du gå, sykle eller kjøre i Lillestrøm sentrum når Storgata stenger

3. mai blir fv. 120 Storgata stengt for gjennomkjøring og arbeidene med å ruste opp gata starter. Det vil bety endringer i kjøremønsteret i sentrum av Lillestrøm.  

6,5 millioner kroner til tilrettelegging i statlig sikrede friluftslivsområder i Viken

Fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljødirektoratet de statlige friluftslivsmidlene i fylket. Nylig ble det tildelt 6,5 millioner kroner til en rekke flotte tilretteleggingstiltak for friluftsliv, blant annet til brygger, benker, infotavler og diverse tiltak som gjør områdene lettere å bruke for flere   .

Til toppen