Aktuelt

Utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024

Fylkesrådet foreslår at det skal bli utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024. Eksisterende båter vil bygges om med ny og innovativ batteriteknologi. – Denne løsningen er den første i sitt slag i verden, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.     

Overskuddet fra i fjor går til å dekke økte kostnader

Ekstraordinær, høy kostnadsutvikling og prisvekst gjør at nesten hele årsoverskuddet fra i fjor må settes av til inndekning av dette. Fylkestinget og fylkesrådet må gjøre harde prioriteringer fremover.

Frivilligheten holder dampen oppe

Fylkesråd Tonje Kristensen besøkte i forrige uke frivillige som jobber med restaurering av verneverdige båter i Haldenkanalen.

Er du elev eller lærling med stryk eller ikke vurdering? Ta et fag på sommerskole

Har du karakteren 1, eller står du i fare for å få karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

Partssammensatt utvalg og ansettelsesutvalg

Fylkestinget har besluttet å nedsette tre ansettelsesutvalg – ett for hver av de nye fylkene, og et partssammensatt utvalg, bestående av 13 medlemmer og vararepresentanter.  

Viken-oppløsningen offisielt oversendt Stortinget til behandling

Regjeringen overleverte torsdag 12. mai forslag til Stortinget om å oppløse Viken.    

Revidert nasjonalbudsjett: Kutt i kollektivtransport får dramatiske konsekvenser 

–  Regjeringens forslag innebærer dramatiske kutt i rutetilbudet i hovedstadsområdet, som vil gjøre hverdagen til vanlige folk vanskeligere. Etter mange år med oppbygging av kollektivtransporten, risikerer vi nå et varig tilbakeslag med mer bilbruk og færre som velger kollektivt. Det vil gi økt trafikk, klimautslipp og dårligere luftkvalitet i det tettest befolkede området i landet, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.     

Viken-prosjekter bidro til innkjøp av elektrisk hjullaster

   

Kommunenettverk for internasjonalt arbeid

-Jeg håper deltakelse i nettverket kan hjelpe dere å se internasjonale muligheter for samfunnsutvikling i egne kommuner. Det sa fylkesordfører Roger Ryberg da flere kommuner og fylkeskommunen var samlet til oppstart av fylkeskommunens internasjonale nettverk.        

Flyktningsituasjonen: Hva gjør Viken?

Flyktningsituasjonen genererer mange spørsmål, både om hvilke tilbud som gis og hvem som har ansvar for hva.    

Til toppen