Aktuelt

Rollag er Årets trafikksikkerhetskommune

- Rollag kommune imponerer meg. Dere har gjort et spesielt godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, da han overrakte  prisen «Årets trafikksikkerhetskommune 2020» til ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann.    

Åpnet splitter ny fylkesvei i Gan på Romerike 

Fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk i dag, fredag 3. juli. Glade trafikanter kunne ta i bruk to kilometer ny veitrasé og tre kilometer ny gang- og sykkelvei – halvannen måned før tiden.    

61 millioner kroner til kommuner som har blitt hardest rammet av korona-krisen

Viken fylkeskommune fordeler 61 millioner kroner til de kommunene i Viken som har blitt rammet hardest av korona-krisen. Målgruppen er bedrifter. Kommuner som har høy arbeidsledighet og er avhengig av turisme og reiseliv prioriteres.  

Samarbeid om ny flerbrukshall i Asker

Viken fylkeskommune og Asker kommune skal samarbeide om utbyggingen av Leikvollhallen på Risenga i Asker. 24. juni signerte Asker kommune, som har prosjektansvaret, avtale med entreprenør.

Viken får ledertrøya i grønt samarbeid på tvers av landegrenser 

Et norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi skal gi økt bruk av tre i byggindustrien, og samtidig bidra til at FNs klimamål nås. 1. juli utvides samarbeidet ytterligere, og Viken fylkeskommune skal lede arbeidet på norsk side.    

Ønsker fem nye fredningsområder for hummer i Viken

Fiskeridirektoratet vil snevre inn foreslåtte fredningsområder for hummer i Viken fylke. Det er kortsiktig tankegang som ikke verner hummerbestanden godt nok, mener fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.      

Hvordan opplevde elevene digital undervisning hjemme? 

Viken fylkeskommune har gjennomført en undersøkelse om hvordan elevene i Vikens videregående skoler opplevde digital undervisning hjemme i perioden skolene var stengt for det store flertallet av elevene av smittevernhensyn.    

Viken fylkeskommunes reisestipend til Putte H. Dal

Fylkesråd kultur og mangfold, Camilla Eidsvold, delte ut reisestipend til kunstner Putte H. Dal på Østfold kunstnersenter.

Flere avganger og nye busser i Asker

Fra søndag 28. juni er alle bussene i Asker og Bærum fossilfrie. Tilbudet er utviklet videre, flere linjer får nye navn, og Ruter AS tar over kjøringen i Røyken og Hurum.

Nye rektorer og ledere i utdanningssektoren

Høsten 2020 får Viken fylkeskommune fem nye rektorer og en ny leder for veiledningssenteret på Lillestrøm. Nedenfor kan du lese litt om deres tanker om den nye rollen de går inn i, og hva de synes er viktigst i arbeidet med unge under utdanning i Viken.      

Til toppen