Aktuelt

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2020-2021? Da er det på tide å starte søkeprosessen.

  

 


Bakere i østlandsområdet må ha hatt sin fulle hyre de siste dagene: Bestillingen lød på kake til 11.000 ansatte i Viken. Tirsdag var det duket for servering på de aller fleste lokasjoner.  


Vi registrerer at enkelte har problemer med å komme gjennom til vårt telefonnummer 32 30 00 00. Vi jobber for å utbedre feilen. I mellomtiden kan du ringe telefonnummer 69 11 70 90.


Det har i løpet av det siste døgnet blitt publisert trusler mot flere videregående skoler i Drammensdistriktet på ulike nettfora. - Viken fylkeskommune tar slike trusler på største alvor, og vi er i tett og løpende dialog med politiet om situasjonen, sier fylkesdirektør for kompetanse, Solveig Helene Olsen.


Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

Interimsstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har hatt et forberedende møte før det konstituerende møtet 13. januar. Allerede har ungdommene kommet med nytt navneforslag til regional planstrategi. 


– Vi skal ha de beste og mest inkluderende videregående skolene, vi skal jobbe med klima og bærekraft, kollektivtrafikk og utvikling i hele Viken-samfunnet, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon. Viken fylkesting vedtok 13. desember årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–23.
FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Denne uken fikk en Viken-delegasjon viktig innsikt i hvordan dette kan gjøres. Det skjedde på en samling i Bonn i Tyskland. 
Viken fylkeskommune har fått 12,2 millioner kroner forskningsbasert innovasjon. – Midlene skal stimulere til mer bruk av forskning til innovasjon og næringsutvikling, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

  

Fylkesrådsleder Tonje Brenna presenterte 8 fylkesråd og stabsjef i Viken fylkeskommune i forbindelse med det konstituerende fylkestingmøtet i Viken fylkeskommune 17. oktober.


Alle saker
Til toppen