Aktuelt

Nesten 317 mill. i spillemidler til Viken

Viken fylkeskommune har fått 316 786 000 kroner i tilskudd fra staten, gjennom spillemidler, som vil gå uavkortet til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Viken i år. Det er et rekordstort beløp.

Hjelp oss med å ta vare på helleristningene!

På 6 000 år gamle helleristninger i Modum kommune fant arkeologene spor etter terrengsykler og spraying. Nå ønsker de hjelp til å ta vare på de unike sporene fra fortiden, og ber publikum være forsiktige i nærheten av disse. Ett tråkk kan være nok.  

Menon-rapport: Slik påvirkes næringslivet i Viken etter korona

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet i Viken.

8,6 millioner til aktivitetstiltak

Det finnes flere ordninger som skal stimulere til økt aktivitet og bedre tilgjengelighet i friluftsområder. Noen er statlige, andre fylkeskommunale. Nå legges totalt 8,6 millioner på bordet for å få oss opp av godstolen.  

Signerte viktig samarbeidsavtale med Värmland

Viken fylkeskommune og Region Värmland har signert en strategisk viktig samarbeidsavtale.

Kompetanseheving skal gi konkurransefortrinn

Med støtte fra Viken fylkeskommune har VPK Packaging fra Halden, iverksatt omfattende tiltak for å heve kompetansen på ledelse og bærekraft. I 2022 har Viken fylkeskommune 60 millioner i potten for tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Nå kan bedrifter som ønsker kompetanseheving for å få til nødvendig omstilling søke om støtte.  

Dobler utdeling av idrettsstipender for i år

Fylkesrådet har besluttet å doble antallet idrettsstipender for 2022, siden det ikke ble delt ut noen idrettsstipender i fjor, på grunn av pandemien.

Hva slags kompetanse trenger arbeidslivet i Viken?

En ny utredning oppsummerer hvilken kompetanse arbeidslivet i Østfoldsområdet har behov for framover. Innsikten skal blant annet benyttes i arbeidet med å utvikle gode regionale plangrunnlag for de tre nye fylkene.          

Signerte avtale som skal gi utvikling i Indre Østfold

Viken fylkeskommune og Indre Østfold regionråd inngår partnerskapsavtale som skal skape vekst og utvikling i regionen.        

Går over til nasjonal innsynsløsning - eInnsyn 

Fra 1. mai tar Viken fylkeskommune i bruk den nasjonale innsynsløsningen  eInnsyn.  -Vi ønsker å bruke de nasjonale fellesløsningene, og legge til rette for enda mer åpenhet og innsyn , sier Edvin Søvik, fylkesrådsleder for finans og administrasjon. 

Til toppen