Aktuelt

Oppgraderte bussholdeplasser i Lørenskog

17 holdeplasser i Lørenskog er oppgradert etter at etappe to av holdeplassoppgraderingen i området er ferdig sommeren 2021. Nye holdeplasser står for tur når etappe tre starter høsten 2021. 

Skit o'hoi!

Denne uka åpnet et flytende tømmeanlegg for båtseptik i indre Oslofjord.    

Bli med på å utvikle Viken-samfunnet

Regional planlegging handler i bunn og grunn om hvordan vi sammen utvikler samfunnet vårt. For Viken skal det lages tre nye regionale planer. Planprogrammet for disse sendes nå på høring, og alle inviteres til å si sin mening.   

Nå har du mulighet til å påvirke fremtidens transportløsninger i Viken

– Nå legger vi handlingsprogrammet for samferdsel ut på høring. Vi håper kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre som er avhengige av gode transportløsninger i vårt fylke benytter denne muligheten til å gi innspill, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.    

Nå skal Kråkerøybrua og Kjøkøysundbrua vedlikeholdes

Høsten 2021 skal Viken fylkeskommune foreta vedlikehold på både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru i Fredrikstad. Det medfører noen begrensninger og omkjøringer på veien til Kråkerøy og Hvaler fra midten av august til slutten av oktober i år.  

Skolene i Viken satser på samarbeid på tvers av landegrenser 

De videregående skolene i Viken og fagskolen Viken, studiested Tinius Olsen har nå mulighet til finansiere opphold i Europa for elever, lærlinger og ansatte gjennom Erasmus+. Ny programperiode for Erasmus+ for 2021–27 er lansert.      

Ringte inn tryggere skolevei i Fredrikstad

Skolekorps, syngende elever og sykkelbjeller markerte åpningen av ny gang- og sykkelvei i Fredrikstad. En manglende bit i kommunens sykkelnett kom på plass og heretter vil gravfølger slippe å krysse fylkesveien til fots.

Fylkesordføreren hedret med pris

Buskerud innvandrerråd har gitt Brobyggerprisen 2021 til fylkesordfører Roger Ryberg.  

Fylkesvei 33 fra Feiring til Innlandet grense stenges på grunn av vedlikeholdsarbeid

 Ved «Smala» i Skreifjellet skal fylkesvei 33 kantforsterkes. Arbeidet starter 28. juni og skal etter planen være ferdig i løpet av tre uker. Strekningen Feiring – Innlandet grense er stengt i perioden. Omkjøring blir skiltet via rv. 4 og E6.  

Vant idékonkurranse

Asplan Viak og Longva Arkitekter er vinner av idékonkurransen på Leif Tronstads plass 7 i Bærum kommune om nytt, mulig hovedkontor for Viken fylkeskommune med prosjektet «V for Viken».         

Til toppen