Aktuelt

Har fått viktig kunnskap om hele Viken

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.    

Viken-innbyggernes klimavalg

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skulle kjøpe bil i dag.  

Fylkesrådets 50 tilleggsforslag til årsbudsjett og økonomiplan

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesrådene i Viken la fredag 22. november fram sine tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.

Forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Hovedprosjektleder for Viken-prosjektet, Harald K. Horne, la torsdag 21. november fram forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune.  

Høring om statsbudsjettet

Fornebubanen, vedlikehold på fylkesveiene og Oslofjordforbindelsen var noen av sakene som Kristoffer Robin Haug, nyutnevnt fylkesråd for kollektivtrafikk, tok opp på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tirsdag 22. oktober.

Til toppen