Aktuelt

Glad for flere midler til læreplasser 

Regjeringen bevilger 113,5 millioner kroner ekstra for å styrke arbeidet med læreplasser i sitt tillegg i statsbudsjettet. Det gleder fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus.     

Vil du ta vg2 i England?

Alle elever på studiespesialiserende i Viken har mulighet til å søke om å ta hele andreåret på Lincoln College i England. Du velger programfag, som du ville gjort i Norge, og du starter på vg3 når du kommer hjem til «din» skole.    

Fornøyd med økte frie midler og satsing på læreplasser

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen er positiv til frie inntekter til fylkeskommunen og økte midler til læreplasser, men er skuffet over at det ikke følger med ekstra penger til kollektivtilbudet neste år.  

Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Undersøkelse: Hvordan har du det?

Og hvordan trives du der du bor? Det inviterer vi 250 000 innbyggere i Viken til å svare på i en av Norges største folkehelseundersøkelser.        

Tegnet kontrakt for ny gang- og sykkelvei på fv. 120 i Enebakk

Det blir 1300 meter ny gang- og sykkelvei langs fv. 120 fra Kronafeltet til Holt i Enebakk. Viken fylkeskommune tegnet tirsdag kontrakt med entreprenøren Park og Anlegg AS for 33,3 millioner kroner.                

Buskerud-skoler får nytt nettverk

Arbeidet med å skifte ut nettverk på Åssiden og Drammen videregående skoler er godt i gang. Videre utskifting er planlagt så raskt som mulig.

Inngår samarbeidsavtale med DigiViken

Avtalen mellom Viken fylkeskommune og DigiViken skal sikre trygge, gode og effektive digitale løsninger. Den skal også gi innbyggerne og næringsliv helhetlige og gode tjenester framover.

Ny fylkesvaraordfører og endringer i fylkestinget

I fylkestingets møte 27. og 28. oktober ble det vedtatt mange endringer i Vikens folkevalgte organer. Blant annet fikk vi en ny fylkesvaraordfører.   

Viken-budsjett 2022: for et mer rettferdig og grønnere Viken

– Vi vil legge til rette for et mer rettferdig og grønnere samfunn i hele Viken. Vi vil trappe opp arbeidet for at alle skal fullføre videregående skole, investere i skolebygg og sikre et godt kollektivtilbud – også etter pandemien, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Til toppen