Aktuelt

Slik tar du fag som privatist i Viken

Privatisteksamen er åpen for påmelding fra 15. januar til 1. februar.        

Søk om tilskudd til kultur i Viken

Nå kan du søke om tilskudd til festivaler i Viken, kunst og kulturprosjekter og stimuleringsmidler til internasjonalt arbeid.      

På tide å søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2021-2022 bør du starte søkeprosessen nå. Alle som søker videregående opplæring, søker via nettjenesten  vigo.no . I VIGO får du også svar på søknaden din.    

Stenger syv grenseoverganger i Viken

Regjeringen har vedtatt stengning av en rekke grenseoverganger til Sverige, med virkning fra 2. januar og inntil videre. Fv. 118 Gamle Svinesundsvei skal fysisk sperres av, mens skilt vil settes opp ved seks andre grenseoverganger.  

Skolene på rødt nivå

Søndag 3. januar kom regjeringen med klare anmodninger om rødt nivå på alle de videregående skolene. For de fleste av skolene vil dette gjelde allerede fra mandag 4. januar. Elever og foresatte bes om å følge med på sin skoles nettsider eller facebook-side for informasjon.

Gjerdrum-raset: Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå er tilpasset.

Jordskredet i Gjerdrum: Status for fylkesveiene og kollektivtrafikken

Se oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veier, åpne veitraseer og omkjøringer i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum kommune .        

Stort norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi godt i gang

I år har Viken fått ledertrøya i et stort svensk-norsk samarbeid om skoglig bioøkonomi. Men hva er egentlig skoglig bioøkonomi? Og hvorfor er det så populært og verdt å satse på? Disse spørsmålene prøver representanter for prosjektets eiere i respektive land, region Värmland og Viken fylkeskommune, å svare på i et helt nytt magasin  som nå er publisert og har fått navnet The Bioeconomy Region in Scandinavia.    

En rettferdig inntaksordning for like muligheter

Alle elever i Viken kan søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket.    

Vikens første regionale planstrategi er vedtatt 

Sammen skal innbyggerne i Viken utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan. 18. desember ble den sluttbehandlet i fylkestinget.  

Til toppen