Aktuelt

Skal stille betydelige klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester

– Ved å stille konkrete krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal Viken fylkeskommune drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.    

Se opp for hjortevilt!

Nær 2000 hjortevilt mister livet i trafikken i Viken – hvert eneste år. Se opp for dem!  

– Vi må logge oss på barnas digitale liv

– Egenskapene som barn og unge utvikler gjennom spilling, og de relasjonene de utvikler, er vel så viktige og virkelige som i den fysiske verden, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).  

Oppstart for bygdemiljøpakkene – ønsker tre pilotkommuner

Viken fylkeskommune vil styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Derfor lanseres bygdemiljøpakkene som kommunene nå kan søke på. Tre piloter skal velges ut for satsingen i 2021. – Endelig er vi i gang, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.  

Stor respons på kulturpris og stipender

– Svært gledelig, og over all forventing, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen, om interessen for Vikens stipender og kulturpris.

Skal bistå Viken-kommuner med klimaråd

Det å realisere klimaambisjoner i innkjøp og utbygginger kan være både utfordrende og tidkrevende. Derfor tilbyr Klima Østfold og Viken fylkeskommune nå veiledning til kommuner og fylkeskommunen som ønsker en tydelig klimakomponent i sine innkjøpsprosesser.  

7 millioner kroner til forskning skal gi grønnere landbruk

Viken fylkeskommune mottar nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i Modum med oppstart i april. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. 

Viken sier ja til statlig bompengetilskudd for E16

En løs tråd i finanseringen av E16 vest for Kongsvinger blir nå løst gjennom et statlig engangstilskudd på 140 millioner kroner. Det skal finansiere lettelser i bompengeavgiften.

Får 40 millioner til bevaring

Viken får om lag 40 millioner av riksantikvarens godt og vel 300 millioner tilskuddskroner til fylkeskommunene, for viderefordeling til eiere og forvaltere av en mangfoldig flora av viktige kulturminner og kulturmiljøer.  

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Til toppen