Aktuelt

– Det er fantastisk å se så dyktige unge mennesker på scenen

Torsdag 9. januar samlet nye Viken fylkeskommune ansatte og elever til nyttårsvarieté på Lier kulturscene. 

Nå kan du søke videregående opplæring i Viken

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2020-2021? Da er det på tide å starte søkeprosessen.      

Antall trafikkdrepte har gått kraftig ned de siste årene

  Antallet personer som ble drept i trafikkulykker i Viken har gått kraftig ned de siste 10 årene. Søndag 12. januar markeres Trafikkofrenes dag på Tranby i Lier.

Kommer du ikke gjennom på telefon?

Vi registrerer at enkelte har problemer med å komme gjennom til vårt telefonnummer 32 30 00 00 . Vi jobber for å utbedre feilen. I mellomtiden kan du ringe telefonnummer 69 11 70 90 .

Viken tar kaka

Bakere i østlandsområdet må ha hatt sin fulle hyre de siste dagene: Bestillingen lød på kake til 11.000 ansatte i Viken. Tirsdag var det duket for servering på de aller fleste lokasjoner.   

Godt nytt år alle Viken-innbyggere

Fylket vårt har blitt større, men folka er de samme. Og fylkeskommunen er fortsatt til for dere, uansett hvor dere bor.

Klare for overføring av fylkesvegnettet

Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

Samarbeid om Viken-planlegging

– Viken fylkeskommune skal være en samarbeidspartner for kommunene. Nå starter vi opp arbeidet med Vikens regionale planstrategi og hvordan vi skal samhandle med kommunene i Viken. Vi trenger kommunene med på laget, sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna.

12 millioner kroner til forskning og innovasjon i Viken

Viken fylkeskommune har fått 12,2 millioner kroner forskningsbasert innovasjon. – Midlene skal stimulere til mer bruk av forskning til innovasjon og næringsutvikling, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.    

Vikens ungdomsråd «tjuvstartet» med arbeidet

Interimsstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har hatt et forberedende møte før det konstituerende møtet 13. januar. Allerede har ungdommene kommet med nytt navneforslag til regional planstrategi.    

Til toppen