Aktuelt

Ja til bompengefritak for E6 og nei for E16

Fylkestinget sa ja til fritak for bompenger på sideveien til E6 ved Hamar innen 1. januar. Men man vil ha slutt på fritak for sideveiene til E16 ved Kongsvinger, med mindre staten også tar denne regningen.

Foreslår strategi for anskaffelser

Fylkesrådet har nå lagt fram forslag til anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune.  

Selvkjørende i Ski

Ruter tar i bruk ny type kjøretøy når neste fase av et pilotprosjekt startes opp på nyåret: Snart inngår selvkjørende personbiler i kollektivtilbudet i Ski    

Prøver ut gratis skolemat i 2021 

Fylkestinget vedtok 26. november en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. Dette vil være et prøveprosjekt der inntil 10 nye videregående skoler kan få prøve ut en ordning med skolemat allerede fra neste vinter.    

Drømmer du fortsatt om å bli tømrer?

Angrer du på at du valgte bort tømrerutdanningen på videregående skole, har Greåker videregående skole i Viken fylkeskommune tilbudet til deg som likevel ønsker å bli tømrer.      

Heier på storstilt industrietablering i Hallingdal

Hallingdal får 50-100 nye arbeidsplasser når selskapet Defa legger produksjonen av nye ladekabler for el- og hybridbiler til Nesbyen.  

Sensorovervåking kan hindre oversvømmelser  

Mange vannrør under veiene våre, såkalte stikkrenner og kulverter, er sikret med rister for å hindre at kvister, grener, jord, stein, is og søppel og annet blokkerer røret. Likevel blir ristene ofte tette, og når det regner mye kan vannet flomme over veien. Kan en sensor gjøre det enklere å oppdage problemene slik at driftsentreprenørene kan rense ristene før det blir krise?      

Stort engasjement rundt regional planstrategi - 100 høringssvar

Engasjerte innbyggere: Viken fylkeskommune har mottatt et stort antall innspill fra alle deler av fylket.    

Åpnet reiselivsfagskole på Geilo

Tirsdag 24. august var det åpning av det nye fagskoletilbudet innen hotell og reiseliv på Geilo.  – Det er mange ildsjeler som har bidratt til at reiselivstilbudet nå er etablert. Næringsaktørene her i Hallingdal, og spesielt på Geilo, har stått på gjennom mange år. I dag kan vi glede oss over resultatet av hard jobbing, sa fylkesordfører Roger Ryberg i sin åpningstale.            

Åpnet sykkelhotell i Lørenskog

Nytt sykkelhotell på Lørenskog stasjon ble åpnet torsdag 13. august. – Dette gjør det lettere å bruke sykkel til og fra togstasjonen, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken.          

Til toppen