Aktuelt

Fylkesvei 165 i Asker åpnet igjen

28. juni måtte Slemmestadveien stenges i begge kjøreretninger, som følge av en utglidning av jordmasser ved Rortunet kjøpesenter.  

I dag, 8. juli, er gang- og sykkelveien i Rælingen klar for bruk

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.    

Åpnet splitter ny fylkesvei i Gan på Romerike 

Fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk i dag, fredag 3. juli. Glade trafikanter kunne ta i bruk to kilometer ny veitrasé og tre kilometer ny gang- og sykkelvei – halvannen måned før tiden.    

Mål om regional planstrategi innen jul

-Det er viktigere enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken. Derfor må ikke arbeidet med en regional planstrategi stoppe opp, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum.    

Til toppen