Aktuelt

OECD-kompetanse blir viktig for Viken

Viken har fått en viktig rolle av OECD i verdens dugnad for å nå FNs bærekraftsmål. Nylig møtte nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna en delegasjon fra OECD på Viken-besøk. 

Jubler for 40 millioner kroner til folkehelse til Viken-skolene

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna.  

Bygger kompetanseforum 2.0 i Viken

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområdet. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.    

Dialogmøte om Nasjonal Transportplan

Fylkesrådene inviterte 2. desember 2019 politisk og administrativ ledelse i kommunene til dialog om prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033.      

Har fått viktig kunnskap om hele Viken

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.    

Viken-innbyggernes klimavalg

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skulle kjøpe bil i dag.  

Fylkesrådets 50 tilleggsforslag til årsbudsjett og økonomiplan

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesrådene i Viken la fredag 22. november fram sine tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.

Høring om statsbudsjettet

Fornebubanen, vedlikehold på fylkesveiene og Oslofjordforbindelsen var noen av sakene som Kristoffer Robin Haug, nyutnevnt fylkesråd for kollektivtrafikk, tok opp på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tirsdag 22. oktober 2019.

Til toppen