Aktuelt

Klipp hekker, busker og trær til skolestart

Snart er det skolestart, og mange barn skal igjen gå eller sykle til skolen.  Har du hekker, busker eller trær på eiendommen din, må du huske å klippe disse slik at bilistene ikke overser gående og syklende. Det er ditt ansvar.    

Fylkeshusene fortsatt stengt på grunn av koronasituasjonen

På grunn av koronaviruset er fortsatt fylkeshusene i Drammen, Oslo og Sarpsborg stengt for besøkende. De fleste ansatte jobber hjemmefra på grunn av smittevernhensyn.

13 millioner til bedre TT-ordning i Viken 

Viken fylkeskommune er tildelt 13 millioner kroner gjennom den statlige utvidede TT-ordningen. Midlene skal bidra til at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang på transporttjenester.       

Koronasituasjonen i Indre Østfold –Askim og Mysen vgs.

Askim og Mysen videregående skoler følger opp med tiltak for å bidra til å stoppe den pågående alvorlige spredningen av koronaviruset i Indre Østfold. I første omgang omgjøres alle fysiske utviklingsdager for lærerne i uke 33 om til digitale opplegg. – Samtidig forbereder vi oss på å måtte gjøre innstrammende smitteverntilpasninger av skolestart den påfølgende uken, sier de to skolenes rektorer Vigdis Gjerberg og Janne Ruud Østby.    

Fylkesvei 165 i Asker åpnet igjen

28. juni måtte Slemmestadveien stenges i begge kjøreretninger, som følge av en utglidning av jordmasser ved Rortunet kjøpesenter.  

Ny krisepakke for frivilligheten  

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Inntaket til videregående i Viken er klart

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er klart, og 39 964 søkere får nå tilbud om skoleplass. Det var totalt 45 183 søkere. Av disse hadde 45 073 søkere ungdomsrett.  

Lyser ut midler til fjerning av stillehavsøsters

Nå kan kommuner og andre aktører i Viken søke støtte til å få fjernet stillehavsøsters langs kysten. Tilskuddsordningen kan bidra til at et omfattende miljøproblem bekjempes, mener fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim.    

I dag, 8. juli, er gang- og sykkelveien i Rælingen klar for bruk

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.    

Over 6 millioner til reiselivsnæringen i Viken

Nå mottar destinasjonsselskaper ekstraordinære midler som følge av koronapandemien. Totalt deler Viken fylkeskommune ut over seks millioner kroner for å bidra til å få reiselivsbedriftene raskere opp på bena igjen.     

Til toppen