Aktuelt

Er du elev eller lærling med stryk eller ikke vurdering? Ta et fag på sommerskole

Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

Partssammensatt utvalg og ansettelsesutvalg

Fylkestinget har besluttet å nedsette tre ansettelsesutvalg – ett for hver av de nye fylkene, og et partssammensatt utvalg, bestående av 13 medlemmer og vararepresentanter.  

Viken-oppløsningen offisielt oversendt Stortinget til behandling

Regjeringen overleverte torsdag 12. mai forslag til Stortinget om å oppløse Viken.    

Revidert nasjonalbudsjett: Kutt i kollektivtransport får dramatiske konsekvenser 

–  Regjeringens forslag innebærer dramatiske kutt i rutetilbudet i hovedstadsområdet, som vil gjøre hverdagen til vanlige folk vanskeligere. Etter mange år med oppbygging av kollektivtransporten, risikerer vi nå et varig tilbakeslag med mer bilbruk og færre som velger kollektivt. Det vil gi økt trafikk, klimautslipp og dårligere luftkvalitet i det tettest befolkede området i landet, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.     

Viken-prosjekter bidro til innkjøp av elektrisk hjullaster

   

Kommunenettverk for internasjonalt arbeid

-Jeg håper deltakelse i nettverket kan hjelpe dere å se internasjonale muligheter for samfunnsutvikling i egne kommuner. Det sa fylkesordfører Roger Ryberg da flere kommuner og fylkeskommunen var samlet til oppstart av fylkeskommunens internasjonale nettverk.        

Flyktningsituasjonen: Hva gjør Viken?

Flyktningsituasjonen genererer mange spørsmål, både om hvilke tilbud som gis og hvem som har ansvar for hva.    

Nesten 317 mill. i spillemidler til Viken

Viken fylkeskommune har fått 316 786 000 kroner i tilskudd fra staten, gjennom spillemidler, som vil gå uavkortet til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Viken i år. Det er et rekordstort beløp.

Hjelp oss med å ta vare på helleristningene!

På 6 000 år gamle helleristninger i Modum kommune fant arkeologene spor etter terrengsykler og spraying. Nå ønsker de hjelp til å ta vare på de unike sporene fra fortiden, og ber publikum være forsiktige i nærheten av disse. Ett tråkk kan være nok.  

Menon-rapport: Slik påvirkes næringslivet i Viken etter korona

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet i Viken.

Til toppen