Aktuelt

- For å få nye og levedyktige bedrifter og arbeidsplasser er en god etablerertjeneste avgjørende, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune. Nå gjennomgår Viken fylkeskommune tilbudet som skal bedre tilværelsen for regionens gründere. 


Fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla S. Eidsvoll, gleder seg til arbeidet med fylkeskommunens nye integreringsoppgaver

- Møtet med samferdselsminister Knut Arild Hareide om E18 var positivt. Nå ser vi fram til raskt å komme i gang med dialog om å få blant annet bedre kollektivløsninger i E18 prosjektet, og en realistisk finansieringsløsning, sier Halvard Ingebrigtsen, fungerende fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.   


Et skritt i retning svaret på det 1000-kroners-spørsmålet heter regional planstrategi, og det er veien til den fylkesråd Øyvind Solum nå har lagt ut på gjennom møter med alle de 13 regionrådene i Viken.

 


-For mange togreisende er det avgjørende at det er mulig å parkere ved stasjonen. Derfor det er viktig at Bane Nor bidrar til å utvikle parkeringstilbudet videre, slik at flere velger å bruke tog på en del av reisen, framfor bil på hele reisen, sier Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og vei i Viken fylkeskommune.

 


3.-4. februar besøkte kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget Viken fylkeskommune. Komitéen er dermed den første stortingskomitéen som besøker det nye fylket. Besøket var en gyllen mulighet for Viken fylkeskommune til å fortelle om Viken og samtidig orientere de folkevalgte på Stortinget om de spesielle utfordringene som fylket står i.
Viken fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering for kunstnere og oppdrag som kunstkonsulent ved Ås videregående skole.


Gjennom ordningen «Lærling i Europa» kan alle lærlinger i Viken fylkeskommune og Oslo søke plass om læretid ute i Europa fra 1. februar til 1. mars.

 

Oppdatering av sak om FV 120 søndag 2. februar, kl 17.15: Norges Geotekniske Institutt (NGI) har i dag jobbet med borerigg og tatt prøver av grunnforholdene ved rasstedet i Kirkebygda i Enebakk, og har nå kommet frem til at vegen åpnes igjen cirka kl. 17.30 søndag 2. februar. 


På bylinjene i Hønefoss er veksten hele 11,6 prosent, i Drammen 7 prosent og bylinjene i Kongsberg 4,8 prosent.


Alle saker
Til toppen