Andre inntak til videregående opplæring er klart

Inntakskontoret har nå fullført andre inntak til de videregående skolene i Viken, og du kan gå inn på vigo.no for å sjekke resultatet. Husk svarfrist 3. august!
Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

– Svarfristen er 3. august. Det blir kjørt et 3. inntak rundt 5. august for dem som til nå står helt uten tilbud etter 2. inntak. Vi skal også ha et manuelt inntak for dem som står helt uten skoleplass. Fra og med 8. august har vi løpende inntak etter hvert som det blir ledige plasser.

Alle søkere med ungdomsrett, som har søkt innen fristen, har rett til et tilbud om skoleplass innen 1. september. Alle som har fått skoleplass, må sjekke skolens hjemmeside for å finne tidspunkt for skolestart, sier Hilde Dahlberg, seksjonsleder ved seksjon for inntak og dimensjonering i Viken.

Gå til vigo.no for å se resultatet

Møter du ikke opp på skolen første skoledag, risikerer du å miste skoleplassen.

Søkere skal ikke kontakte skolene direkte med spørsmål om inntak. Inntaket ligger til seksjon inntak og dimensjonering. Det skjer ingen endring på ventelistene før alle søkere uten plass har fått et tilbud, sier Dahlberg.

Til toppen