Åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Halden videregående skole

Viken fylkeskommunen inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Halden videregående skole. Frist for innsendelse er 29. mars 2020.Klikk for stort bildeHalden videregående skole Plus arkitektur

Kunstutvalget søker kunstnere med interesse og forståelse for kunst plassert i et aktivt skolemiljø, og kompetanse til å utføre kunstoppdrag med høy kunstnerisk kvalitet. Kunstutvalget ønsker å vurdere et bredt spekter av uttrykksformer og kunstneriske strategier og ber interesserte kunstnere om å sende oss et best mulig presentasjonsmateriale. Vi ønsker ikke konkrete forslag eller skisser av mulige løsninger i denne runden.

Lukket konkurranse og/ eller direkte oppdrag

Vi ønsker å komme i kontakt med kunstnere for en lukket konkurranse og/ eller direkte oppdrag. Kunstutvalget har også mulighet til å invitere kunstnere til innsendelse. Det betales honorar for deltakelse i idékonkurranse. 

 • Kunsten skal være attraktiv i seg selv, ha høy kunstnerisk kvalitet og være tydelig til stede på campus, i elevenes bevissthet og kommunisere godt med målgruppen.
 • Kunsten skal appellere både til sansene og intellektet over tid.
 • Kunsten skal fungere estetisk godt sammen med arkitekturen, byggets historie og omgivelsene.

Steder for kunst

Kunstprosjektet fokuserer mot kunstverk innendørs i industribygget (PUAS). Området for kunst vil fortrinnsvis være i skolens fellesarealer og i tilknytning til hovedtrappen i bygget med tilstøtende flater og rom. Trappeamfiet ligger nær hovedinngangen og går over tre plan. Det største fellesområdet ligger rundt trappeamfiet i 2. etasje og blir å regne som hjertet i bygget. Trappens øverste plan har overlys fra vinduer i taket. Området for kunst vil være sentralt plassert der mange elever oppholder seg i løpet av dagen. Det er tilgjengelig for offentligheten på kveldstid.

Hvordan søke

Interesserte bes sende én samlet PDF-fil på maksimum 5 mb med kort begrunnelse for interesse, dokumentasjon/bilder av tidligere arbeid og relevante prosjekter (maks 10 sider) - CV med kontaktinformasjon og eventuelt en lenke til en nettside.

Merk både fil-vedlegget og e-post med: Etternavn- Fornavn- Halden.
Søkere må forholde seg til krav om merking av fil og PDF-format.

Materialet sendes på e-post til kunstkonsulent Hege Liseth: heglis@online.no
Tlf: 412 38 773

Halden videregående skole

Halden videregående skole er fordelt på de fire studiestedene Porsnes, Risum, Tosterødberget og Halden fengsel. Utdanningsprogrammene som i dag er plassert på Risum vil bli flyttet til sentrum rundt Porsnes. For å løse samlokalisering vil det vil leies lokaler i Norske Skog Saugbruks bygg. Utleier er Porsnes Utvikling AS - PUAS. Industribygget skal rehabiliteres og tilpasses yrkesfagene; Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Helse og oppvekstfag, samt det studieforberedende utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. Totalt vil det være omtrent 1200 elever fordelt på Porsnes og i leiebygget PUAS.

Skolens visjon er Kulturbærer og grensesprenger med verdiene Raushet, respekt og resultater.

Les mer om Halden videregående skole i sentrum

Budsjett

 • Budsjett: Totalramme for kunstprosjekt kr. 900 000,-
 • Byggherre/ leder for kunstutvalget: Viken fylkeskommune v/ Svein Helge Treimo
 • Byggherre: Prosjektleder for Prosjektseksjonen i Viken Eiendom v/ Bengt O. Herlitz
 • Arkitekt: Plus arkitektur v/ Trine Berglund
 • Kunstkonsulent: Hege Liseth

Frister

 • 29. mars 2020: Frist for prekvalifisering
 • Mai 2020: Avtale om igangsetting av skisseprosjektering:
 • Mai/ juni 2020: Befaring med kunstnere:
 • September/ oktober 2020: Innlevering av skisseprosjekter:
 • Montering/ ferdigstilling innen skolestart 2022
Til toppen