Åpner Østre Trøsken bru i Sarpsborg

Fredag 7. juli kan alle trafikanter igjen krysse Trøsken brua på fylkesvei 114, etter at den det siste året har vært stengt for tunge kjøretøy som lastebiler og buss i forbindelse med vedlikehold.

To menn og to damer med refleksvester, står på asfaltert bro - Klikk for stort bildeFra venstre fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes som foresto åpningen. Videre Desirê Craigs, hovedutvalgsleder i Sarpsborg kommune, byggeleder i Viken Vibeke Larsen og anleggsleder Aurimas Danius fra entreprenør Consolvo AS Jens Tore Veum, Viken fylkeskommune

Vi snakker om en stålbjelkebru med betongdekke som ble bygd i 1967, og Trøskenveien som er hovedforbindelsen mellom Indre Østfold og byene i nedre del av fylket.

- Fylkeskommunen har investert 32 millioner kroner i vedlikehold og forsterkning av Østre Trøsken bru, fordi slike tiltak er avgjørende for å sikre lang levetid på bruene våre, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

Prosjektet er del av programmet for brufornyelse i Østfold, noe som omfatter en rekke ulike bruer.

Har forsterket brua

I forbindelse med vedlikeholdet har brua også blitt forsterket, slik at de aller tyngste kjøretøyene heretter kan passere, med akseltrykk på ti tonn og samlet vekt inntil 60 tonn.

- Dette er viktig for næringslivet, ikke minst har skogindustrien vært opptatt av å fjerne flaskehalser slik at tømmer kan fraktes mer effektivt, noe som vil være til nytte for våre lokale treforedlingsbedrifter, sier Olav Skinnes.

Det er rundt 1600 kjøretøy som passerer brua per døgn, og hele ni prosent av disse er tunge kjøretøy.

Åpnes som planlagt

Byggearbeidet har pågått siden 15. august i fjor og brua åpnes nå i tråd med framdriftsplanen.

- Vi er glade for å kunne åpne brua som planlagt og håper publikum vil bli fornøyd med vårt arbeid, sier byggeleder Ingrid Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune. 

Til å forsterke brua er det til sammen brukt 31 tonn stål, noe som bidrar til å stive av brua og øke bæreevnen. Dette skjer ved hjelp av såkalt samvirkekonstruksjon, der de bærende stålbjelkene og betongdekket forsterker hverandre.

Det praktiske arbeidet med vedlikehold omfatter alt fra sandblåsing av stålkonstruksjoner, til støp og betongreparasjon, samt legging av membran og ny asfalt på brudekket med mer.

Bru over vann - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Slutt på restriksjonene

I hele byggeperioden har det vært restriksjoner på trafikken, der tunge kjøretøy ble omdirigert.

– Vi var opptatt av å unngå rystelser fra passerende kjøretøy mens vi jobbet på brua, der tunge kjøretøy ble vurdert som den største utfordringen. Vi valgte derfor en løsning der kun personbiler fikk passere i et kjørefelt det meste av tiden, sier byggeleder Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune.

Publikum måtte derfor benytte ulike omkjøringsveier. Det har vært ventetid for å passere brua og byggestøy i nærområdet, men heretter vil trafikken gå som normalt igjen.

- Vi vil takke alle for tålmodigheten de har utvist under byggeprosessen, da arbeidet vårt dessverre har medført ulemper for naboer og trafikanter flest, sier byggeleder Ingrid Vibeke Larsen.

Kart

Fakta om Østre Trøsken bru:

 • Østre Trøsken bru, opprinnelig en stålbjelkebru med betongdekke
 • Byggeår 1967
 • Lengde 96 meter, med tre spenn på 20 + 51 + 25 meter
 • Total bredde 8,3 meter og effektiv veibredde 7,0 meter
 • Døgntrafikk ca 1.600 kjøretøy (2020-tall) med 9 % andel lastebiler

Forsterkning av brua:

 • Brua er oppgradert til å tåle tunge kjøretøy med akseltrykk inntil 10 tonn og samlet vekt inntil 60 tonn (Bk 10/60), noe som er viktig for næringslivet og skogindustrien
 • Det er montert 31 tonn med stålforsterkning på bærebjelkene, kombinert med utbedring av betongen, for å gi økt bæreevene og styrke.

Reparasjon og vedlikehold:

Vei med trafikklys og gule varselsskilt - Klikk for stort bildeI hele byggeperioden har et kjørefelt på brua vært stengt for all trafikk Vikene Larsen
 • Det er utført betongreparasjon på bruoverbygning, kantdragere, landkar og pilarer.
 • Alle stålkonstruksjoner er sandblåst/overflatebehandlet – totalt ca 1.600 m2
 • Det er lagt membran og ny asfalt på brudekket – totalt ca. 950 m2
 • Det er nye brufuger og fugeterskler – totalt ca. 18 løpemeter
 • Brulagrene er justert og reparert
 • Det er støpt nye kantdragere på landkarene
 • Det er montert nye dryppneser og nytt trekkrør for telekabler