Åpnet Norges første etablererprogram «Business Compass» for nyankomne flyktninger

Etablererkurset "Business Compass for new arrivals” skal gi nyankomne flyktninger til Viken kompetanse om hvordan etablere bedrift i Norge. Fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune fikk æren av å åpne kurset.

Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad åpnet kurset kurset_Business Compass_for nyankomne flyktninger - Klikk for stort bildeMandag 28. november åpnet Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse kurset "Business Compass" for nyankomne flyktninger, i lokalene til Business Jessheim. Viken fylkeskommune

Ullensaker kommune som er ansvarlig for driften av etablerertjenesten på Øvre Romerike søkte fylkeskommunen om midler til pilotprosjektet.  – Dette er et veldig godt initiativ som vi ønsket å støtte, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. 11 kommuneregioner har inngått samarbeid med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV om å drifte en felles etablerertjeneste for hele Viken.

Dette er et viktig kurs. Det er noe med å få folk så raskt som mulig ut i arbeidslivet, sånn at de kan bruke ressursene sine. Hvis de blir sittende, er faren stor for at de blir passive, sier Eyvind Jørgensen Schumacher, ordfører i Ullensaker kommune.

FORNØYD GJENG: F.v. Eyvind Jørgensen Schumacher, ordfører i Ullensaker kommune, Linda Sjåstad Andreassen, daglig leder Business Jessheim og Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Viken fylkeskommune

Etablerertjenesten på Øvre Romerike har i samarbeid med kommunenes flykning tjeneste, NAV-kontorer og frivilligheten markedsført tiltaket og mottatt søknader fra motiverte og kvalifiserte flykninger som ønsket å delta på kurset. Kommunene på Øvre Romerike skal ta imot blant annet over 1000 ukrainske flyktninger.

Totalt 14 flyktninger fra Eidsvoll, Lillestrøm, Lørenskog, Nes og Ullensaker deltar på det første kurset. Fylkesråd Grimstad har troen på at kurset kan bidra på flere nivå:

Om ikke alle kursets deltakere starter bedrift i Norge, så vil de stå bedre rustet til å komme raskt ut i det norske arbeidsmarkedet. Ved å være en del av arbeidslivet vil de aktivt være med å bygge samfunnet og næringslivet. 

Han understreker hvor imponert han er over bredden i kunnskap, bedriftsmarked og ikke minst forretningsplanene til kursets deltakere.

Basert på etablererkurs for innvandrere

Etablerertjenesten på Romerike har i mange år drevet etablererkurs for innvandrere. - Programmet er basert på kursene vi har holdt for innvandrere. Målet er å sette flyktningene i stand til å komme raskere i gang med egen virksomhet, sier Paul Bø, ansvarlig for gjennomføringen av «Business Compass for new arrivals». Bø forklarer videre at kursets deltakere må beherske engelsk, tidligere ha drevet en bedrift, eller ha en sterk motivasjon og en forretningside.

Kursets innhold

Programmet består av to heldagssamlinger med to ukers mellomrom, som skal gi god innsikt i formelle krav rundt oppstart, salg, marked og hvordan norsk næringsliv fungerer. Hensikten er å gjøre deltagerne i stand til å utvikle gode, bærekraftige forretningsmodeller og realistiske forretningsplaner.  Deltakerne får veiledning, tilgang til en mentor og lokalt nettverk, og følges opp mellom og etter samlingene.

Etablerertjenesten på Øvre Romerike som driftes av Norges Vel er ansvarlig for kurset som holdes i lokalene til hos Business Jessheim.

Deltakerne kan søke om å få arbeide fra Business Jessheim sine lokaler kostnadsfritt, i en periode på tre måneder mens de jobber videre med forretningsplanen sin.