Anne Beathe Kristiansen Tvinnereims innlegg på pressekonferansen 23. mars 2020

23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Her er hva fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Kristiansen Tvinnereims sa på pressekonferansen: 

Viken fylkeskommune skal gjøre det vi kan for bidra næringslivet i en ekstremt krevende tid. Vi åpner den verktøykassa vi rår over.

Tiltaka som presenteres i dag er en styrking og en forsering av virkemidler vi rår over. Vi skal gjennom denne krisen, men målet må også være at Vikens næringsliv etter krisen er enda bedre rustet til grønn omstilling og konkurranse.

Så til tiltak:

Fylkeskommunen har en rekke støtteordninger fornæringsutvikling.

Vi justerer innretningen på de ordningene for å treffe næringslivets behov i denne situasjonen, og slik at de er mest mulig fleksible. Disse ordningene, på 22 mill. kr., får to søknadsfrister før sommeren.

Fylkeskommunen bevilger 35 mill. kr. til forskning for økt innovasjon i næringsliv og offentlig sektor. Dette er en ordning direkte rettet mot enkelt bedrifter, og som skal stimulere til forskning for økt innovasjon og konkurransekraft. Situasjonen i landbruket gir stor grunn til bekymring. Våronn, såing og innhøsting kan ikke utsettes.

Fylkeskommunen setter av 7 mill. kr. i støtte til strakstiltak for å avhjelpe behov for arbeidskraft. Dette kan være tilgang på sesongarbeidskraft, infrastruktur eller kompetanse for å få folk på plass raskt.

Vi vil også åpne for å bruke innkjøpsavtalene våre for å støtte lokalmatprodusenter som har mistet omsetningsmuligheter.

Fylkeskommunen ønsker å legge tilrette for utbygging av ladeinfrastruktur til elbiler, noe som også vil bety oppdrag for fagfolk og bransjer. Vi lyser i første omgang ut støtte til ladepunkter i borettslag i Viken.Dette må være work in progress. Gjennom tett dialog med alle deler av næringslivet vil vi fortløpende gjøre det vi kan for å bidra i tiden vi står overfor.

Til toppen