Bygger kompetanseforum 2.0 i Viken

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområdet. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

Medlemmer av kompetanseforum. - Klikk for stort bildeBYGGER VIDERE: Koordinator Elena Rolsnes ( midten) er glad for at Kompetanseforum Østfold har blitt en god samarbeidsarena. Marthe Beck   

– Det har vært en kompetanseheving med arbeidet på tvers for alle involverte. Vi har fått mange erfaringer og noen nøkler og mekanismer i vår verktøykasse for hvordan vi skal lykkes videre, sier koordinator Elena Rosnes i Kompetanseforum Østfold.

Det er nå tre år siden Kompetanseforum Østfold ble etablert.

Det ble nylig markert på en jubileumskonferanse på Quality Hotel Sarpsborg i Østfold. Her var representanter fra politisk og administrativ ledelse i det som snart er Viken fylkeskommune, kunnskapsdepartementet, NAV, utdanningssektor og næringsliv blant deltakerne.

Paneldebatt under Kompetanseforum i desember 2019 - Klikk for stort bildeTeknologiekspert Silvija Seres intervjuer representanter fra utdanningssektor og næringsliv fra scenen på konferansen. Marthe Beck   

Skryt fra kunnskapsministeren

Ansvaret for å gjennomføre en kompetansepolitikk som skal å løse arbeidslivets behov for kompetanse og befolkingens behov for sysselsetting må løses i et samarbeid.

Kompetanseforum Østfold er en av arenaene og verktøyene som representerer slikt samarbeid og understøtter arbeidet med regional kompetanseutvikling.

Etableringen av Kompetanseforum Østfold har tidligere fått ros i stortingsmeldingen «Berekraftige byer og sterke distrikt». Statsminister Erna Solberg har invitert koordinator Rosnes på toppmøte i forbindelse med regjeringens arbeid med kompetansereformen – Lære hele livet.

Og det høstet mer skryt fra regjeringshold under treårsfeiringen i Sarpsborg.

Kompetansereformen handler blant annet om å tette gapet mellom arbeidslivets behov og tilgjengelig kompetanse og arbeidskraft.

– For å få dette til, trenger vi arenaer for samarbeid. Her gjør Kompetanseforum Østfold en kjempeviktig jobb, fordi dere kobler de viktige aktørene i regionen sammen, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en videohilsen på jubileumskonferansen.

Kompetanseforum Østfold representerer en ny måte for å jobbe på tvers av fag, sektor og forvaltningsnivå. Satsingen har inspirert andre, og flere fylker har etablert nå tilsvarende organ.

Nå bygges versjon 2.0

Kompetanseforum Østfold videreføres nå i første omgang som et toårig prosjekt. Erfaringene fra de første årene skal ses i sammenheng med nærings- og kompetansestrategier for Viken fylkeskommune. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0.

– Det har vært interessant å følge arbeidet som blitt gjort i Kompetanseforum i testperioden. Dette er en «gull verdt»-erfaring som vi skal ta med videre, sa Siv Henriette Jacobsen, som blir fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, i sin åpningstale under konferansen.

I samarbeidsavtalene til det rødgrønne flertallet for Viken fylkeskommune heter det blant annet at «fylkesrådet vil etablere regionale kompetanseforum og koordinere helhetlige planer for å dekke kompetansebehovet i Viken».

– Kompetansepolitikken går på tvers av mange politikkområder, og løsningene blir til nettopp mellom sektorer. Ikke innad i den enkelte siloen, påpekte nyutnevnt fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad. 

Medlemmer av Kompetanseforum - Klikk for stort bildeTAR MED SEG ERFARINGENE: Siv Henriette Jacobsen og Johan Edvard Grimstad blir begge fylkesråder i Viken fylkeskommune. De tar med seg viktige erfaringer fra Kompetanseforums første år i det videre arbeidet. Marthe Beck   

Til toppen