Halvard Ingebrigtsens innlegg på pressekonferansen 23. mars 2020

23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Her er hva fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen sa på pressekonferansen: 

Fylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen. Flere tiltak kommer i ukene framover.  

Kjære alle sammen

Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle.

Viken fylkeskommune har fullt fokus på å gi våre innbyggere best mulig tjenester og på å sikre liv og helse i denne situasjonen.

Vi har derfor satt i gang mange tiltak i fylkeskommunen.

Både når det gjelder digital opplæring, tannklinikker for smittede, trygg kollektivtrafikk og at ansatte jobber hjemmefra for å nevne noe av ei veldig lang liste.

Vi er glade for å se at fellesskapet fungerer. Vi opplever en stor innsats fra våre ansatte for å bidra, enorm kreativitet og stå-på-vilje.

Men noen påvirkes mer enn andre. Mange bedrifter har det svært krevende. I Viken er titusenvis av ansatte permittert. Noen er oppsagt. Og vi har begynt å høre om de første konkursene.

Derfor er det så viktig vi stiller opp med det vi kan både for folk og bedrifter.

Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben for å sikre bedrifter og arbeidsplasser.

Derfor legger fylkesrådet frem 16 forslag. Det gjør vi forankra i trepartssamarbeidet mellom NHO, LO og Viken fylkeskommune.

Det er et samarbeid som trengs i tider som det her.

Vi vil naturligvis også invitere andre aktører til nært samarbeid om situasjonen.

Tiltakene vi legger fram omfatter alt fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår til de som leverer til fylkeskommunen.

Et eksempel er at vi ikke skal avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Og re-bestille arrangementer som allerede er avlyst.

Dette er viktig spesielt for reiselivsnæringa som er særlig hardt rammet.

Vi vil også styrke destinasjonsselskapene og vri tiltakene over til mer markedstiltak, pakking av produkter og sesongsamarbeid.

Tiltakene i denne pakken er altså en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over og skal ha effekt så raskt som mulig. Vi vil koordinere og samordne virkemidler med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger på hvordan vi best mulig kan hjelpe.

Derfor er vi i gang med å vurdere hvilke langsiktige bidrag fylkeskommunen kan stille opp med.

Blant annet vil vi se på hvilke investeringer, og større restaurerings- og vedlikeholdsprosjekter som kan forseres. Det er igjen avhengig av hvilke statlige tiltak som vil komme og fylkeskommunens økonomi.

Vi vil invitere alle partier i fylkestinget til samarbeid om tiltakene som skal komme framover.

Jeg er sikker på at vi skal komme oss gjennom dette. Men det vil kreve mye av mange. Vi er sterkest når vi står sammen.

Det vi er gode på ellers skal vi være gode på nå også.

Et organisert arbeidsliv hvor arbeidstakere og arbeidsgivere samarbeider.

Hvor det offentlige samarbeider med partene i arbeidslivet.

At vi har tillit til hverandre.

Det er det her vi skal bygge løsningene våre på, både på kort og lang sikt.

Da går vi over til nærmere presentasjon av alle tiltak. Først gir jeg ordet til Anne Beathe Tvinnereim fra Senterpartiet.

Til toppen