Ny Gardervei åpnet

– Med en helt ny Gardervei fra Støvin til Fetsund sentrum har vi gjort Fetsund sentrum mer tilgjengelig og – ikke minst – det er blitt mye tryggere for de myke trafikantene med egen gang- og sykkelvei.

Godt fornøyd med ferdig prosjekt på Garderveien - Klikk for stort bildeGodt fornøyd med ferdig prosjekt på fv. 279 Gardervei. Fra venstre: Ole Kristian Krogh (prosjektleder Viken fylkeskommune), Hans Lundgård Ekeren (anleggsleder Askim Entr.), Thor-Ole Riiser (daglig leder Askim Entr.), Roy Dybedahl (prosjektleder Askim Entr.), David Snopestad (formann Askim Entr.), Jørn Tore Måleng (styreleder Askim Entr.) og Anne Kathrine Holtet (byggeleder Viken fylkeskommune) Askim Entreprenør AS

Fredag 12. juni ble det gått ferdigbefaring med entreprenøren. Prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune understreker at den nye veien også gir langt bedre forhold for kollektivtrafikken, i og med at Ruter setter opp ny bussrute på ny Gardervei fra mandag 29. juni.
 

Olav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier Tom-Egil Jensen   Det er flott at alle målene vi hadde for veien er oppfylt, og det viktigste av alt er at veien gir langt bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, sier fylkesråd for distrikt og fylkesvei, Olav Skinnes.

Gode gang- og sykkelløsninger

Totalt har Viken fylkeskommune bygd 1350 meter ny vei, med 2100 meter gang- og sykkelvei langs hele strekket. Prosjektlederen antar at de totale kostnadene for prosjektet, etter det endelige oppgjøret, har holdt seg innenfor rammen på 290 millioner kroner.
– Vi har bygd en rundkjøring med planfri kryssing for gående og syklende i en helt ny gangbro ved Garderåsveien, og i krysset med Engerkleiva kan de myke trafikantene krysse veien i en ny gangtunnel, sier Krogh.
– Vi har også bygd rundkjøring der Garderveien møter Faldalsveien.

Biler på veien – snart også buss

Noen trafikanter har allerede tatt veien i bruk, som noen kanskje har fått med seg.
– Vi måtte bruke Garderveien som alternativ vei da vi stengte Faldalsveien. Men på fredag overtok vi prosjektet fra entreprenøren, og Viken har nå driftsansvaret for ny Gardervei.

Les mer om fv. 279 Gardervei.

Fylkesveien krysser ravinedalen med bru - Klikk for stort bilde
Rundkjøring ved Garderåsveien. - Klikk for stort bilde
Busstoppet ved Korsveien - Klikk for stort bilde
Til toppen