Nye Skedsmokorset bussterminal åpnet

En desembermorgen i ruskevær ble åpningen av nye Skedsmokorset bussterminal markert.
F.v.: Fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes, Jane Bråthen, viseordfører i Lillestrøm kommune og adm.dir VKT Jafar Altememy. Her ved foran de nye sjåførfasilitetene ved den nye terminalen. Guro Størseth, VKT.   

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, sto for den offisielle åpningen 8. desember sammen med viseordfører i Lillestrøm kommune, Jane Bråthen.

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av terminalen. Skedsmokorset bussterminal er nå oppgradert som den femte i år av VKT-terminalene.

Videre har man nyoppført moderne sjåførfasiliteter. Ti slike er under oppføring på Romerike, ytterligere ni ventes i Asker og Bærum, og i Follo er et tilsvarende prosjekt på tegnebrettet, uten at endelig antall er avklart.

VKT har per i dag overtatt ansvaret for i alt 53 sjåførfasiliteter.

Bygger opp under FNs bærekraftmål

Skedsmokorset bussterminal har fått fjernet asfaltdekke, og erstattet det med betong som bedre tåler tyngden og slitasjen fra busstrafikk. Det er endret fra lite arealeffektiv bussoppstilling, til bussoppstilling der de bakerste oppstillingsplassene har fått forbikjøringsmulighet.

Det er videre omprosjektert for de større og mer passasjereffektive el-leddbussene. Terminalen er også oppgradert når det gjelder universell utforming. 

Disse tiltakene bygger alle opp under FNs bærekraftmål om å stoppe klimaendringene, bærekraftige byer og samfunn, et anstendig arbeidsliv og mindre ulikhet. 

– Det å ha bærekraftstanken med oss i vårt daglige virke, og se vårt eget bidrag i et globalt perspektiv, har vært en nyttig øvelse - men også noe som er tvingende nødvendig, sier fylkesråd Olav Skinnes. Nå er vi alle godt kjent med FNs bærekraftmål, og bidrar med iver og innovasjon der vi kan, fortsetter han. 

Brukervennlig og tilgjengelig

– Vi skal sørge for at så mange som mulig kan bruke kollektivtilbudet. Derfor tilrettelegger vi for mest mulig selvhjulpenhet, ikke bare for mennesker med funksjonsnedsettelser, men også de med barnevogn, sykkel, tung koffert. sier eiendomssjef i VKT, Ragnar Gullhaugen.

– Det er viktig at samfunnshjulene fortsetter å rulle der det er mulig, og ekstra hyggelig er det når det kan holdes kortreist! Her har vi benyttet en Viken-lokal entreprenør, Carl H Breen fra Nannestad, forteller administrerende direktør i VKT, Jafar Altememy.

Nå har innbyggerne på Skedsmokorset enda en god grunn til å la privatbilen stå og velge kollektivt, sier han. 

Det oppfordres fortsatt til mest mulig bruk av hjemmekontor, og til å legge nødvendig kollektivreiser utenom rushtidene.

– Men når du må reise, skal du ha det tilrettelagt og trivelig rundt deg, og det er det duket for på nye Skedsmokorset bussterminal. VKT oppfordrer de kollektivreisende til å huske «de fire store»: bruk av munnbind, håndsprit, avstand og refleks, sier Jafar Altememy.

Viken kollektivterminaler FKF


Viken kollektivterminaler FKF jobber kundeorientert, med de reisende og kollektivoperatørene som sluttbrukere av tjenestene. Overordnet jobbes det for å bidra til at folk foretrekker kollektivt, sykkel og gange. Derfor leveres innovative løsninger som styrker komfort, fleksibilitet og effektivitet for de reisende.

Foretakets samfunnsoppdrag ligger i drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur i Viken fylkeskommune, geografisk område Akershus, samt noe i Oslo (Oslo Bussterminal og Aker Brygge fergeterminal for Nesoddfergen):

  • Bussholdeplasser
  • Bussterminaler
  • Fergeterminaler med tilhørende kaianlegg
  • Innfartsparkering
  • Sykkelhotell og sykkelparkeringer
  • Bussanlegg
  • Knutepunkter
  • Sjåførfasiliteter
  • Mikromobilitet
Til toppen