RFF Viken sitt første styre er klart

Det første styret i Regionalt forskningsfond Viken er nå utnevnt. Sammen skal de mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

GODE IDEER: Det skjer mye spennende forskning og innovasjon i Vikens næringsliv. Regionalt forskningsfond vil mobilisere til enda mer. Istock  

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse - Klikk for stort bildeFORNØYD: Johan Edvard Grimstad Tom-Egil Jensen – Jeg er godt fornøyd med at vi har fått på plass et godt og faglig tungt styre som kommer fra ulike deler av Viken og med betydelig kompetanse på områder som svarer på politisk prioriterte områder som blant annet digitalisering, sirkulærøkonomi, og det grønne skiftet, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.   

Fra 2020 blir det ett fond for hver av de nye fylkeskommunene i Norge. RFF Viken blir da et nytt regionalt forskningsfond som overtar Akershus sin del i RFF Hovedstaden og Østfold sin del i RFF Oslofjordfondet. (RFF Viken utgjør ett av 11 regionale forskningsfond - ett for hver fylkeskommune.)

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Det nye styret i RFF Viken

Det nye styret, som gjennomførte sitt første møte 26. mai, består av følgende personer:

Rolf Jarle Aaberg - Klikk for stort bilde Treklyngen Holding     

Rolf Jarle Aaberg

 • Administrerende direktør i Treklyngen Holding AS – Viken Skog.
 • Aaberg har bred teknisk og industriell erfaring. 
 • Omfattende styreerfaring fra blant annet Akershus Energi, Pan Innovasjon og Connect Norge.
 • Tidligere nestleder i styret for RFF Hovedstaden. 
 • Aaberg er 51 år, jobber i Buskerud, bor i Akershus og representerer næringslivet i Viken. 

Ingunn Olsen - Klikk for stort bilde Sykehuset Østfold  

Ingunn Olsen

 • Innovasjonssjef i sykehuset Østfold.
 • Olsen har gjennom sitt arbeid ved sykehuset opparbeidet seg bred erfaring fra innovasjonsprosesser i helsevesenet. 
 • Olsen, 42 år, arbeider og bor i Østfold.
 • Representerer offentlig sektor og helsesektoren. 

 

Pål Mikkelsen - Klikk for stort bilde NDD/Veronica van Groningen

Pål Mikkelsen

 • Administrerende direktør for Norsk nukleær dekommisjonering.
 • Mikkelsen har blant annet hatt ulike stillinger ved Fortum Oslo Varme innenfor CCS, direktør for Klemetsrudanlegget AS og direktør for Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune.
 • Mikkelsen er 58 år, bor i Halden.
 • Bred næringslivserfaring.  

Hanne Mette Kristensen - Klikk for stort bilde Privat   

Hanne Mette Kristensen

 • Administrerende direktør i The Life science Cluster, en stilling hun nylig har tiltrådt.
 • Kristensen har omfattende erfaring fra styrearbeid blant annet fra Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster.
 • Kristensen er 49 år, jobber i Oslo og bor i Asker.
 • Representerer næringsliv. 

Kristine Nore - Klikk for stort bilde Splitkon     

Kristine Nore

 • Forsknings- og innovasjonssjef i Splitkon AS, et selskap lokalisert i Åmot, som er en vekstbedrift innenfor produksjon av massivtre. 
 • Nore er 42 år, jobber og bor i Buskerud og representerer næringslivet i Viken. 

Sveinung Skule - Klikk for stort bilde Per Kristian Lie Løwe     

Sveinung Skule

 • Direktør for Direktoratet kompetanse Norge. Han kom fra stillingen som direktør for NIFU –Nordic institute for innovation, research and education. 
 • Skule har betydelig styreerfaring fra blant annet Oslo Ed Tech cluster, forsknings-instituttenes fellesarena og fra styret i regionalt forskningsfond Hovedstaden i to perioder.  
 • Sveinung Skule er 54 år, arbeider i Oslo og bor i Akershus. 
 • Han representerer FoU-sektoren. 

Camilla Røsjø - Klikk for stort bilde Nofima    

Camilla Røsjø

 • Divisjonsdirektør ved Nofima, avdeling for matforskning. 
 • Røsjø har tidligere vært administrerende direktør for Nofima Marin og instituttleder ved Norges Veterinærhøgskole. 
 • Røsjøer 58 år, har sitt arbeidssted på Ås, bor i Oslo og representerer FoU-sektoren.

Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning i Viken fylkeskommune hvor små- og mellomstore enkeltbedrifter kan søke om tilskudd.

Les mer om Regionale forskningsfond her

Til toppen