Avlysning av arrangement i Den kulturelle skolesekken forlenges til og med 18. januar

Den kulturelle skolesekken Viken (DKS Viken) forlenger perioden med avlysninger av fysiske arrangement til og med mandag 18. januar 2021. Alle digitale formidlinger går som planlagt.  

Tom tribune - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune avlyser fysiske formidlinger i Den kulturelle skolesekken ut 2020 Camilla Aarsrud

Avlysningene gjelder formidlinger i fylkeskommunal regi. Leveranse av kunst- og kulturtilbud gjennom lokale tilbud må avklares med sin kommune.  

Nødvendig

Viken fylkeskommune ser avlysningen som et nødvendig tiltak ut ifra smittesituasjonen etter nyttår, og myndighetenes anmodning om å bidra til å redusere covid-19-smitte.     

Vi utbetaler alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden. 

Den kulturelle skolesekken avlyser fysiske arrangement

Til toppen