Bedre tilgjengelighet for alle i friluftsområder

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne.Jente med tursekk foran innsjø - Klikk for stort bilde Agnieszka Boeske/Unsplash  

15 prosent av befolkningen har nedsatt funksjonsevne, det være seg bevegelseshemming, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser, ifølge tall fra Norges Handikapforbund.

Det tilsvarer 180 000 personer i Viken.

Nå kan frivillige organisasjoner, som er registrert i enhetsregisteret, interkommunale friluftsråd og kommuner i Viken søke om tilskudd, slik at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.

Neste søknadsfrist er 1. november 2020.

Les mer: Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder

Slik søker du

Søknaden sendes inn på eget søknadsskjema for ordningen, og må inneholde følgende:

  • hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører
  • formål og målgruppe for tiltaket
  • beskrivelse av tiltaket – hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres og hvordan tiltaket fører til at tilgjengeligheten øker
  • plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres med framdriftsplan
  • budsjett og finansiering
  • Vedlegg: kart, enkle tegninger og eventuell forankring i kommunale planer

De tilgjengelige friluftslivsområdene skal være sosialt inkluderende møteplasser for alle, og bidra til trivsel og bedret fysisk og psykisk helse.

Tildelingskriterier

Tilskudd skal gå til fysiske tiltak som gir økt tilgjengelighet til friluftslivsområder. Følgende vil bli prioritert:

  • Mindre tiltak med kostnadsramme inntil 150 000 kroner med lokal medfinansiering eller egeninnsats.
  • Tiltak i regionale friluftsområder og i nærhet til byer og tettsteder, og områder med godt kollektivtilbud.
  • Større tilretteleggingstiltak dersom det innebærer en stor andel annen finansiering eller egeninnsats.

Retningslinjer for tilskuddsordningen finner du her (PDF, 239 kB)

Du som søker får skriftlig svar på søknaden innen fire uker.

Til toppen