Ber staten bli med på samarbeid for å få Gardermoregionen ut av korona-krisen 

Staten må ta et overordna ansvar for å få hardt rammede regioner ut av korona-krisen. Det var hovedbudskapet til fylkesrådsleder Tonje Brenna i møte med næringsminister Iselin Nybø 4. desember.  

digitalt møte - Klikk for stort bildeBEKYMRET: Fylkesrådsleder Tonje Brenna pekte på den alvorlige situasjonen Gardermoregionen var i under møtet med næringsminister Iselin Nybø 4. desember. Viken fylkeskommune

– Vi er svært bekymret for fremtiden for Gardermoregionen og de langsiktige omstillingsutfordringene. Der er det mange familier som er hardt rammet, og selv om koronasituasjonen bedres vil arbeidsledigheten vedvare lenge, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

4. desember ledet hun en Viken-delegasjon som sammen med aktører fra Gardermoregionen møtte næringsminister Iselin Nybø. 

Hovedspørsmål på møteagendaen: Hvordan kan man hjelpe de regionene som har blitt spesielt hardt rammet av korona-pandemien?  

Spørsmålet har skapt tverrpolitisk engasjement i Viken, og foruten Brenna stilte Ida Ohme Pedersen (Frp) som leder næringskomiteen i fylkestinget, Tove Hofstad (V) som sitter i næringskomiteen og fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (Sp) og Ullensaker-ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

Les ogsåLegger felles plan for å få Gardermoregionen ut av krisen – ber om møte med næringsministeren 

Viken fylkeskommune er spesielt bekymret for de langsiktige konsekvensene i Gardermoregionen og Hallingdal – to svært viktige nasjonale reiselivsregioner.  

Behov for langsiktige ordninger 

På fredagens møte var det spesielt situasjonen rundt Gardermoregionen som ble belyst. 

Her er arbeidsledigheten nå svært høy, og det er usikkert om permitterte får jobben tilbake.  

– Det er nå behov for langsiktige ordninger som gir trygghet og sikkerhet over tid, og grunnlag for omstilling i næringslivet. Mange bedrifter tør ikke agere når tidshorisonten for krisetiltakene er begrenset og kortsiktige. Bedriftene bruker permittering aktivt, men vi begynner også å se oppsigelser – og det vil tilta. Ansatte havner inn på offentlige budsjett. Og å komme ut i jobb igjen kan bli vanskelig for mange, for konkurransen er hard, påpekte Brenna i møtet.  

I møtet viste fylkesrådslederen også til behovet for mer statlige midler til bedriftsintern opplæring, regionale omstillingsmidler til Gardermoregionen og Hallingdal, samt til fagfornyelsen i skolen.  

Her har Viken fylkeskommune gjennom flere runder allerede fordelt 57 millioner kroner til dette formålet, både av statlige og egne midler i 2020. 

Les ogsåBrenna ga tydelige tilbakemeldinger på statsbudsjett-forslaget 

– Grunnet de svært omfattende og dyptgripende konsekvensene av koronaen for næringslivet, har vi søkt om ekstraordinære omstillingsmidler til Gardermoregionen, Hallingdal. Dette er ikke imøtekommet i forslaget til Statsbudsjett. Vi har i dag bedt regjeringen om sterkt å vurdere disse sakene på nytt, sier Brenna.  

– Samtidig er vi realistiske og veit at statsbudsjettet ikke kan endres uten videre, men vi har felles ansvar for områder med store utfordringer og arbeid med krisepakker og tiltak i 2021. Derfor vil vi utfordre næringsministeren og staten til å være med på en helhetlig tilnærming til utfordringene spesielt i Gardermoregionen, sier hun videre, og understreker at ønsket ikke er at staten skal ta hele regninga, men komme på banen som partner og medspiller. 

Har tatt flere grep i tett samarbeid 

Brenna viser også til at Viken fylkeskommune selv har gjort en rekke grep innenfor de rammene og virkemidlene en selv råder over.  

– Vi gjør også en rekke ting selv allerede, og vil fortsette med å gjøre alt vi kan for å hjelpe regionene som trenger det, sier hun, og viser blant annet til tett samarbeid med NAV, NHO, LO og Virke om å finne løsninger på både lang og kort sikt. 

Viken følger opp møtet med et skriftlig innspill til næringsministeren

Les også: 61 millioner kroner til kommuner som har blitt hardest rammet av korona-krisen 

Klikk for stort bildeLYTTET: Innspillene fra Viken fylkeskommune havner nå på næringsminister Iselin Nybøs bord. 

Til toppen