Bidrar til å løfte fram helsenæringen

Helsenæringen preges av vekst, men det er utfordringer, viser en fersk undersøkelse. Innovasjon kan bidra til å ta ut mer av vekstpotensialet, og Viken fylkeskommune støtter derfor flere innovasjonsprosjekter innen helse.  
Illustrasjon ifbm. tildeling av tilskudd gjennom regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus, 2019/2020 - Klikk for stort bilde Unsplash/ Kollasj: Ann Kristin Thorstensen/ Viken fylkeskommune      

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse - Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse Tom-Egil Jensen Mens inntekter fra andre store næringer vil avta, kan helsenæringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge. Derfor er det spesielt viktig for oss å støtte helseprosjekter i Viken og vi ser nå at disse prosjektene kan møte utfordringene næringen står overfor og fremme innovasjon og vekst. Vår erfaring er at støtte til innovasjon kan utløse et sterkt framtidig næringsliv, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

Utfordringer som hemmer veksten

Helsenæringen omsatte for om lag 150 milliarder kroner i 2019 og en betydelig andel (26 %) av helsenæringen ligger i Viken, viser undersøkelsen «Helsenæringens verdi 2020», som ble lansert av Menon Economics, 30. april. Videre peker den på noen utfordringer som hemmer veksten innen helsenæringen:

  • Markedstilgang og like vilkår og tilgang til offentlige anbud og konkurranser, spesielt for mindre bedrifter.
  • Et flertall av bedriftene som er med i undersøkelsen savner støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering.

Fire helse-prosjekter mottok støtte

I april i år mottok fire helse-prosjekter til sammen nesten en million kroner i støtte fra Viken fylkeskommunes regionale innovasjonsprogram. Prosjektene kan bidra til å møte utfordringene og fremme innovasjon og vekst i helsenæringen. Bak de fire helse-prosjektene står Lillestrøm kommune og Bærum kommune og helseklyngen Norway Health Tech.

Prosjekter innen helsenæringen som får tilskudd gjennom regionalt innovasjonsprogram 2019/2020:

Regionalt innovasjonsprogram er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Oslo kommune og er et felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i hovedstadsregionen.

Avgjørende med støtte

Norway Health Tech er Norges største helseklynge med til sammen 270 medlems-organisasjoner. De to prosjektene de har fått støtte til, skal blant annet gjøre norsk helseindustri konkurransedyktig i det internasjonale markedet, samt øke kompetansen innad i helsenæringen for å igjen øke konkurransekraften og skape arbeidsplasser. 

Klikk for stort bildeKathrine Myhre, adm. dir. i Norway Health Tech Norway Health Tech  Rapporten "Helsenæringens Verdi 2020" viser at helseindustrien er Norges mest gründerintensive næring, og helseindustrien er i sterk vekst. Norge har imidlertid et stort uforløst potensial for mer innovasjon, skalering og vekst i både det norske og internasjonale markedet. De innvilgede prosjektene fra Viken fylkeskommune legger grunnlaget for økt vertskapsattraktivitet og systematisk arbeid med å åpne dørene til internasjonale markeder for helseindustrien, og har stor betydning for fremtidig vekst i næringen, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech.

Samarbeid gir resultater

Det er også et pågående arbeid med å utvikle helsenæringen i Drammen, hvor det også er et samarbeid med Norway Health Tech.

- Det hadde vært flott om Bærum, Lillestrøm, Drammen og eventuelt andre kommuner som arbeider på dette feltet kunne samarbeide for å synliggjøre de sterke helsemiljøene vi har i Viken, også for internasjonale delegasjoner, fortsetter Grimstad. Næringsråden understreker at et program for vekst og internasjonalisering for helsebedrifter også kan bidra til å skape ytterligere vekst.

Videre understreker han at han har troen på at Norge største helseklynge, Norway Health Tech, sammen med kommuner og andre innovative bedrifter kan bidra til at Norge blir verdens beste arena for helseinnovasjon.

Viken fylkeskommune har en samfunnsutviklerrolle og skal stimulere til lønnsom næringsutvikling ved bruk av ulike næringspolitiske virkemidler. Les mer om Viken fylkeskommunes rolle.
 
Les mer om hvilke andre prosjekter som mottok støtte via regionalt innovasjonsprogram
Les mer om tildelingskriteriene og innsatsområdene for regionalt innovasjonsprogram. 

Til toppen