Blir ombud for alle barn og unge i Viken

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken endrer navn til Ombudet for barn og unge i Viken, og får samtidig utvidet mandat til å gjelde alle barn og unge i fylket.
 

Gutt i hettegenser står ensom inntil vegg - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde iStock  

«Ombudet skal sikre alle barn og unges rett til opplæring i et trygt og godt miljø i Viken».

Et samlet fylkesting gikk inn for dette 24. mars.

Leder for ombudet, Bodil J. Houg, er glad for og stolt over vedtaket.

– Vi som ombud skal være modige på barn og unges vegne. Og vi ser at det er nødvendig, for det er for mange som opplever at de ikke får rettighetene sine godt nok ivaretatt. Derfor er jeg er stolt og glad over at vi nå har et mandat som favner alle barn og unge i Viken, og vil benytte anledningen til å skryte av Viken-politikerne som har gått i bresjen for dette.bilde av Bodil Houg - Klikk for stort bildeBodil J. Houg Viken fylkeskommune  

Vil fortsatt jobbe mot mobbing

Mobbing vil fortsatt være en stor og viktig del av ombudets arbeidsområde, men med det nye mandatet får ombudet nå muligheten til å følge barn og unge gjennom hele opplæringsløpet, fra barnehage og ut videregående opplæring. 

– Hovedoppgaven vår er å ivareta det enkelte barns eller ungdoms rettigheter, uansett om det gjelder mobbing eller andre rettigheter etter lovverket. Som før, vil en stor del av vårt arbeid være å gi råd og veilede barn, unge og deres foresatte når de opplever utfordringer, der de er, sier Houg. 

Ombudet vil ha en rådgivende og veiledende rolle. For å sikre dens uavhengighet plasseres den direkte under fylkestinget.

– Vil hjelpe de aller mest sårbare

Klikk for stort bildeRoger Ryberg (Ap), fylkesordfører Tom-Egil Jensen Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg (Ap), er glad for vedtaket, og har tro på at det vil hjelpe de aller mest sårbare blant oss.  

– Ombudet skal bidra til at barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående skole får et trygt og godt læringsmiljø, og at de får den opplæringen de har krav på.

– Mandatet som fylkestinget nå har gitt, sikrer en helhetlig oppfølging av barn og unge på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og vil gi et likeverdig tilbud i hele Viken.

– Jeg er glad for at vi nå har på plass et ombud som vil bidra til å gi innbyggerne enda bedre tjenester, og samtidig hjelpe de mest sårbare blant oss. Igjen viser Viken vei, sier Ryberg. 

Skal informere og gi råd

Ombudet for barn og unge i Viken (OBUV) skal jobbe forebyggende med informasjon og kompetanseheving overfor barn, elever, lærlinger, lærekandidater, og deres foresatte, samt ansatte i private og offentlige barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøyskoler.

Klikk for stort bildeKathy Lie (SV), fylkesvaraordfører Tom-Egil Jensen En stor del av ombudets arbeid vil være å gi råd og veilede barn, unge og deres foresatte når det tar kontakt.  

 – Jeg er glad for at et samlet fylkesting stemte for dette forslaget, som sikrer at barn og unges stemme blir hørt i alle sammenhenger som omhandler deres hverdag.

–Alle barn og unge har rett til en trygg og god hverdag i barnehager og skoler, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).

 

Til toppen