Brenna ga tydelige tilbakemeldinger om statsbudsjett-forslaget

Stortinget må gi mer til blant annet bedriftsintern opplæring, regionale omstillingsmidler til Gardermoen-regionen og Hallingdal, samt til fagfornyelsen i skolen.  

Klikk for stort bildeLOT SEG HØRE: Fylkesrådsleder Tonje Brenna i høringsmøte om statsbudsjettet 19. oktober. Viken fylkeskommune  

Det var blant viktigste de budskapene fylkesrådsleder Tonje Brenna hadde med seg inn i kommunal – og forvaltningskomiteens høring om regjeringens forslag til statsbudsjett 19. oktober.  

Les hele høringsbudskapet her  (PDF, 123 kB)

2020-nivå

Viken fylkeskommune ber konkret om at tildelingen til bedriftsintern opplæring opprettholdes på 2020-nivå som var på 77,3 millioner kroner. Med disse midlene får nærmere 165 bedrifter konkret hjelp i løpet av året. Går regjeringens forslag for 2021 igjennom kan Viken kun gi midler til 10-20 bedrifter.  

– Bedriftenes tilbakemelding er at midlene er svært målretta for å sikre og utvikle egen drift i bedriftene framover og at de rett og slett berger arbeidsplasser. Dette bør Viken fortsatt få muligheten til, sier Brenna.  

Gardermoen og Hallingdal

Viken ber også om 8 millioner kroner til såkalte regionale omstillingsmidler til Gardermoenregionen og Hallingdal – to regioner med et næringsliv som har fått det svært tøft under korona-pandemien.  

– Flytrafikken ventes ikke å normalisere seg før 2024 og det er krise på Romerike. Mange som jobber på og rundt Gardermoen er permittert eller oppsagt. I en annen ende av fylket er reiselivsnæringa i Hallingdal under enormt press. Blant annet har hele midtukemarkedet for hotellnæringa nærmest forsvunnet, sier Brenna. 

– Ta hensyn til befolkningsvekst og fagfornyelse  

Videre peker fylkesrådsleder Brenna på at befolkningsveksten i Viken de kommende årene, også vil utløse behov for en realvekst i frie inntekter som samsvar med både elevtallsvekst og behov for investeringer til nye arbeidsplasser.  

Les også: Statsbudsjettet – skuffende for folk i Viken 

Hun er også bekymret for det ikke er satt av midler til utvikling av digitale læremidler og utstyr knyttet til fagfornyelsen i videregående opplæring.  

– Våre 58 videregående skoler anslås å trenge nær 20 millioner til digitale læringsmidler og programmeringsutstyr som følge av reformen. Bevilgningen er på 9 millioner - altså under halvparten av skolenes behov, påpeker Brenna.  

Intercity-planlegging bekymrer 

Når det gjelder samferdsel er Viken fylkeskommune dypt bekymret for ytterligere utsettelse av planleggingen av InterCity sør for Moss og manglende bevilgninger til Ringeriksbanen.  

– Vi snakker blant annet om store, båndlagte områder og tett kobling mot kritiske vei- og bruutbygginger i Nedre Glomma, mens det for Ringeriksbanen har kommunene brukt store ressurser på å forberede seg til byggestart. Vi ber Stortinget strekke seg langt for å finne løsninger og midler, sier Brenna. 

I tillegg spilte fylkesrådslederen også inn at det var behov for å opprettholde satsingen på vedlikehold av fylkesveier. 

Til toppen