Budsjett for oppdeling av Viken er klart

Fylkesrådet la torsdag fram forslag til prosjektbudsjett for etablering av tre nye fylkeskommuner og deling av Viken fylkeskommune.

Pengesedler - Klikk for stort bilde Getty Images

Budsjettet er på 385 millioner kroner. Fylkesrådet ber om at regjeringen dekker 377 millioner kroner av dette.

– Vi har lagt fram et svært nøkternt budsjett for deling av Viken, i tråd med føringene fra departementet. Vi ber regjeringen kun dekke de direkte delingskostnadene. Dette er det viktig at vi får kompensert, for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne våre, sier Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap).

Mesteparten til IKT

Om lag 85 prosent av kostnadene til deling (329 millioner kroner) er knyttet til nødvendige tilpasninger i IKT-systemer. Kostnadsanslagene for dette har økt noe, sammenlignet med den administrative utredningen fra desember 2021.

– Dette skyldes at vi nå har gjort en grundigere gjennomgang av nødvendige aktiviteter og planer. I tillegg har det vært en betydelig pris- og kostnadsvekst på digitaliseringsområdet, sier Søvik.

Fylkesråden understreker at den billigste IKT-løsningen er lagt til grunn.

–  Fylkestinget har allerede vedtatt at det skal etableres et forpliktende samarbeid om IKT-løsninger og digitale tjenester for fremtidige Akershus, Buskerud og Østfold. Dagens IKT-løsninger skal gjenbrukes og videreføres, og de tre nye fylkene skal få en felles plattform. Dette er både den rimeligste og beste løsningen, sier han.

Fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap) André Strand, Viken fylkeskommune

Søker ikke kompensasjon for omprofilering

Av prosjektbudsjettet på 385 millioner, er det 8 millioner fylkesrådet ikke foreslår å søke kompensert. Dette skyldes at Kommunal- og distriktsdepartementet, i et brev til Viken fylkeskommune, skriver at det ikke vil være aktuelt å dekke kostnader «der tiltak kan utsettes til naturlig rullering, som omprofilering av kjøretøy.»

– Vi tar signalene fra departementet på alvor. Derfor velger vi å ikke søke støtte til omprofilering av kjøretøy. Det resterende prosjektbudsjettet er imidlertid svært nøkternt. Vi forventer derfor å få dette kompensert, for å sikre en rettferdig og kontrollert oppdeling av Viken, avslutter han.

Les saken 

Til toppen