Byggingen av Fornebubanen skal fortsette

Fylkestinget vedtok 23. juni ny styringsramme for finansiering av Fornebubanen. Samtidig godkjente fylkestinget tilleggsavtalen til Oslopakke 3. – Dette er et viktig vedtak som sikrer finansiering og videreføring av byggingen av Fornebubanen, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.
Illustrasjon, Fornebu stasjon. Illustrasjon: Zaha Hadid Architects.   

Et bredt flertall i fylkestinget stemte for saken. 

Nicolas Tourrenc, Fornebubanen    – Fornebubanen vil redusere trafikkbelastningen inn mot og i Oslo, ha kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst mellom Fornebu og Oslo og legge til rette for byutvikling langs traseen, sier Edvin Søvik.

I fylkestingets vedtak heter det at Fornebubaneprosjektet skal gjennomføres med høy kostnadsbevissthet der målet om å kostnadene nede skal prioriteres foran mål om tid og kvalitet.

– Fornebubanen vil ha stor betydning for både kollektivtransport, miljø og byutvikling. Derfor er det svært bra at vi nå har sikret videreføring av prosjektet, slik at banen kan realiseres, sier Olav Skinnes (Sp) samferdsel i Viken fylkeskommune.

Videre ber fylkestinget at fylkesrådet å arbeide for at Fornebubanens kostnader i større grad kan dekkes gjennom økt statlig tilskudd og private avtaler om grunneierbidrag.

Fylkestinget ber også om at fylkesrådet skal se på muligheter i Oslopakke 3 for å sette i gang et arbeid med å planlegge oppgradering av kapasiteten ved Majorstuen stasjon, med sikte på at oppgraderingen gjennomføres innen åpningen av Fornebubanen.

Kostnadsøkning krevde ny vurdering

Styringsrammen for Fornebubanen settes til 23,3 milliarder kroner og kostnadsrammen settes til 26,4 milliarder kroner.

Bakgrunn for saken er at Fornebubanen ble vedtatt finansiert i 2019 med en styringsramme på 16,2 milliarder kroner og en kostnadsramme på 18,5 milliarder kroner. Nye anslag viste at forventet kostnad omregnet til dagens kroneverdi har økt til 23,3 milliarder kroner, som er en overskridelse av den opprinnelige kostnadsrammen. Fylkestinget og Oslo bystyre måtte derfor ta stilling til om prosjektet skulle videreføres.

Oslo bystyre gjorde tilsvarende vedtak om ny styringsramme 22. juni.

Godkjente tilleggsavtale Oslopakke 3

Fylkestinget vedtok 23. juni å godkjenne forslag til tilleggsavtale Oslopakke 3 for perioden 2022-2036, med tilhørende bomtakster. Avtalen legger til rette for at det kan arbeides videre med kollektivinfrastrukturen gjennom finansiering med økte bompengeinntekter.

– Jeg er glad for at fylkestinget godkjenner avtalen som sikrer midler til utbygging av kollektivtrafikken. Jeg er særlig fornøyd med at det settes av 230 millioner kroner i perioden 2023-2026 til høystandard kollektivtrase fra Oslo grense til Kjeller, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.

– Det er veldig bra at det er prioritert ekstra midler til kollektivtransporten som er i en utfordrende situasjon etter pandemien, og til utvikling av fleksible billettløsninger. Jeg er fornøyd med at vi får et bompengesystem som bidrar til redusert trafikk, og at også elbilistene i større grad er med på spleiselaget for viktige samferdselsinvesteringer, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

– Jeg er glad og lettet over at vi nå kan gå videre med både Fornebubanen og Oslopakke 3-avtalen, og at den framforhandlede tilleggsavtalen følges, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken fylkesting.

Om Fornebubanen

  • Fornebubanen blir en ny T-banestrekning, i et sammenhengende tunnelsystem, fra Fornebu stasjon i Bærum til Majorstuen stasjon i Oslo.
  • Fornebubanen finansieres av statlig bidrag gjennom byvekstavtalen, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for finansieringen av Fornebubanen.
  • Banen vil bli ca. 7,7 km lang og vil ha seks underjordiske stasjoner.
  • På Majorstuen planlegges en enkel tilkobling til eksisterende T-banenett.
  • På endestasjonen Fornebu skal det være både stasjon og drifts-base.
  • Total kjøretid på strekningen blir ca. 12 minutter.
  • Ved åpning av Fornebubanen skal det etter planen være en frekvens på to tog i kvarteret i hver retning, men infrastrukturen skal være dimensjonert for fire tog i kvarteret.
Til toppen